Mirastan mal kaçırma  • 1982 yılında dedemin vefatıyla miras olarak kalan tarlalar için mal bölüşümü resmi olarak ancak 90'lı yılların ortalarında yapılmıştır. Yaşadığım bölgede dönemin şartları ve geleneklerine göre kadınlar mirastan yararlanamamaktadır (gayrı resmi olarak) yani kadın kendisine kalan malları dönemin şartları ve gelenekleri gereği almayarak erkek kardeşlerine bırakmaktadır. Kadınların çocuklarının daha sonradan buna itiraz edememeleri için de muvazaalı satışlar gerçekleşmektedir. 90'lı yılların ortalarında yapılan mal bölüşümünü takiben annem kendisine kalan tarlaları kardeşine satış sözleşmesiyle devretmiştir. Ancak bunun karşılığında herhangi bir bedel ya da hizmet kendisine verilmemiştir. Yani ne banka hesabına yatan bir para, ne elden verilen bir para ne de herhangi bir bakım veya benzeri bir hizmet anneme verilmemiştir ki kendisi de bunu talep etmemiştir. Kısacası kağıt üzerinde bir satış sözleşmesi gerçekleştirilmiştir ki ben ve kardeşlerim ilerde büyüyüp ergin olduğumuzda herhangi bir saklı pay hakkı için talepte bulunmayalım. Bu sözleşme yapıldığı sırada 5-6 yaşlarında olduğumu belirtmek isterim. Anneme kalan tarlalar için anneme ve dayıma mirastan kaçırma davası açabilir miyim? Yapılan sözleşmenin muvazaalı olduğunu nasıl ispat edebilirim?
    Teşekkür ederim.  • , içinde söyledi: Mirastan mal kaçırma

    1982 yılında dedemin vefatıyla miras olarak kalan tarlalar için mal bölüşümü resmi olarak ancak 90'lı yılların ortalarında yapılmıştır. Yaşadığım bölgede dönemin şartları ve geleneklerine göre kadınlar mirastan yararlanamamaktadır (gayrı resmi olarak) yani kadın kendisine kalan malları dönemin şartları ve gelenekleri gereği almayarak erkek kardeşlerine bırakmaktadır. Kadınların çocuklarının daha sonradan buna itiraz edememeleri için de muvazaalı satışlar gerçekleşmektedir. 90'lı yılların ortalarında yapılan mal bölüşümünü takiben annem kendisine kalan tarlaları kardeşine satış sözleşmesiyle devretmiştir. Ancak bunun karşılığında herhangi bir bedel ya da hizmet kendisine verilmemiştir. Yani ne banka hesabına yatan bir para, ne elden verilen bir para ne de herhangi bir bakım veya benzeri bir hizmet anneme verilmemiştir ki kendisi de bunu talep etmemiştir. Kısacası kağıt üzerinde bir satış sözleşmesi gerçekleştirilmiştir ki ben ve kardeşlerim ilerde büyüyüp ergin olduğumuzda herhangi bir saklı pay hakkı için talepte bulunmayalım. Bu sözleşme yapıldığı sırada 5-6 yaşlarında olduğumu belirtmek isterim. Anneme kalan tarlalar için anneme ve dayıma mirastan kaçırma davası açabilir miyim? Yapılan sözleşmenin muvazaalı olduğunu nasıl ispat edebilirim?
    Teşekkür ederim.