İYUK Madde 29 • Açıklama

  İYUK Madde 29

  1.Danıştay, bölge idare mahkemeleri, idare ve vergi mahkemelerince verilen kararlar yeterince açık değilse, yahut birbirine aykırı hüküm fıkralarını taşıyorsa, taraflardan her biri kararın açıklanmasını veya aykırılığın giderilmesini isteyebilir.

  2.Açıklama dilekçeleri karşı taraf sayısından bir nüsha fazla verilir.

  3.Kararı vermiş olan daire veya mahkeme işi inceler ve gerek görürse dilekçenin bir örneğini, belirleyeceği süre içinde cevap vermek üzere, karşı tarafa tebliğ eder, cevap iki nüsha olarak verilir. Bunlardan biri, açıklama veya aykırılığın kaldırılmasını isteyen tarafa gönderilir.

  4.Görevli daire veya mahkemenin bu husustaki kararı, taraflara tebliğ olunur.

  5.Açıklama veya aykırılığın kaldırılması, kararın yerine getirilmesine kadar istenebilir.