Ölümle Tehdit suçu • Amcam ve oğlu babama10 yıl önce tarlaları sattı şimdi halalarima gidip" geri versin yoksa abimi ve oğullarini silah la öldürecem" diyormuş ne yapmalıyız şikayetçi olursak ne kadar ceza alırlar, halalarim da korkuyor birşey yaparlar diye şahitlik de yapmak istemiyorlar • Merhabalar Hamza bey,
  TCK m.106'ya göre;
  "Bir başkasını, kendisinin veya yakınının hayatına, vücut veya cinsel dokunulmazlığına yönelik bir saldırı gerçekleştireceğinden ya da malvarlığı itibarıyla büyük bir zarara uğratacağından bahisle tehdit ederek veya cebir kullanarak, bir malı teslime veya malın alınmasına karşı koymamaya mecbur kılan kişi altı aydan iki yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. "
  Ayrıca Maddenin 2. fıkrasının a bendine göre Tehdidin;
  a) Silahla, İşlenmesi halinde, fail hakkında iki yıldan beş yıla kadar hapis cezasına hükmolunur.

  Anlattığınıza göre tehdit suçu oluşmuştur. Yapmanız gereken bölgenizdeki savcılığa suç duyurunda bulunmak. Eğer kendinize veya yakınınıza zarar geleceğini düşünüyorsanız ek olarak Aile Mahkemesine başvurarak koruma tedbiride aldırabilirsiniz..

  Hukuk öğrencisi olduğum için yukarıda verdiğim bilgiler kesin bilgi olmamakla birlikte kişisel görüşümdür. İyi akşamlar