Kanun yararına bozma taleplerinin gerekçesiz reddedilmesi  • Kanun Yararına bozma taleplerimiz "Adalet Bakanlığı tarafından Kanun yararına bozma yoluna gidilmemiştir." şeklinde yazı ile geri çevrilmiştir.
    Adalet Bakanlığının bu konuda gerekçesiz geri çevirme yetkisi var mıdır? saygılarımla  • Kanun yararına bozma, olağanüstü bir kanun yoludur. istinaf veya temyiz incelemesinden geçmeyen kararların hukuka uygun verilip verilmediğinin denetlenmesi açısından son çaredir. Bu nedenle bakanlığın kanun yararına bozma taleplerinin geri çevrilmesine ilişkin kararı da gerekçeli olmalıdır. Gerekçesiz geri çevirme kararlarına karşı adil yargılanma hakkınızın ihlal edildiğinden bahisle anayasa mahkemesine bireysel başvuru yoluna gidebilirsiniz.  • Ben de aynı şekilde Kanun Yararına Bozma yoluna gittim.Gerekçesiz kabul edilmedi.Anayasa Mahkemesine Bireysel Baş vuruda bulundum.Kanun Yararına Bozmadan sonra Anayasa Mahkemesine başvuruda ulunulmazmış diye kabul etmediler