İş Kazası tazminat Davasında Zamanaşımı (Dava Açma) Süresi  • Meraba... Ben gecirdigim bir iş kazası sebebiyle sağ el 4 parmağımı kaybettim... İşyerinden belli bir miktar para alırsam anlaşma yoluyla beni işten çıkarmaları durumunda ilerleyen zamanlarda tekrar dava açabilir miyim?  • İş kazası nedeniyle tazminat davası açma süresi olay tarihinden itibaren 10 yıldır. Bkz: İş Kazası Tazminat Davası

    10 yıllık zamanaşımı süresi içinde her zaman tazminat davası açma hakkınız mevcuttur. Ancak, işyeri tarafınıza ödeme yaptıktan sonra ibraname alacaktır. İbraname geçerli bir ibraname şeklinde düzenlenmişse ve ibraname içeriğinde iş kazası nedeniyle maddi ve manevi tazminatınızı karşılamak üzere söz konusu miktarın ödendiği yazılı ise dava açma hakkınız ortadan kalkabilir. İbraname alınsa bile, ibranamenin geçerli olup olmadığı, işçinin zor durumundan yararlanılıp yararlanılmadığı mahkemede tartışma konusu yapılabilir.

    İbranamenin geçersiz olduğu kabul edildiğinde, ibraname makbuz niteliğine dönüşür. İbranamede alındığı iddia edilen miktar sadece toplam tazminat miktarından düşülecek bir meblağ olarak kalır.