Uzlaşma Nedir? Uzlaşmanın Kapsamı Nedir? • Taahhut ihlal suçu nedeniyle cezalandırıldım. Mahkeme bu suç uzlaştırma kapsamında degil diye uzlaşma bürosuna göndermedi ve karar verdi. Üst mahkemeye itiraz ettim, itirazım üst mahkeme tarafından reddedildi. Ne yapabilirim. Okuduğum av.baran doğan makalelerinde uzlaştırma kapsamında görünüyor. • Kural olarak soruşturulması ve kovuşturulması şikayete tabi suçlar uzlaştırma kapsamındadır (CMK md.253/1-a). Şikayete tabi suçlar hariç olmak üzere; TCK dışındaki özel kanunlarda düzenlenen suçlara uzlaştırma hükümlerinin uygulanabilmesi için, ilgili özel kanunda uzlaştırma yoluna gidilebileceğine dair açık hüküm olmalıdır (CMK md.253/2).

  Taahhüdü ihlal suçu icra iflas kanununda düzenlenen ve şikayete tabi olan suçlardandır. Uzlaştırma kapsamında olan bir suç. Uzlaşma hükümlerinden yararlandırılmamanız açık bir adli hata. Lütfen bulunduğunuz yerde bir avukattan hukuki yardım alın.

  Uzlaşma ayrıntıları için bakınız: Uzlaşma/uzlaştırma • Avukatlara da sordum. Kanun yararına bozmadan baska hukuki çare yok dediler. O da mahkumiyeti engellemiyor. Acaba savcılıktan böyle bir şey isteme hakkım var mı? Benim hem taahhut hem de alacalikli ile menfi tespit davam var. Menfi tespit davasi devam ediyor. Ama cezalar hemen verildi. Bekletici sebep yapmadi hakim... • İstinaf aşamasından geçmiş bir karar için kanun yararına bozma yoluna gidilemez. Ancak, istinaf savcılığına başvurarak kesinleşen istinaf kararına karşı itiraz yetkisini kullanmasını sağlayabilirsiniz.

  Ayrıntılar için bakınız: İstinaf Kararına İtiraz • @melek-gezici, içinde söyledi: Uzlaşma Nedir? Uzlaşmanın Kapsamı Nedir?

  Taahhut ihlal suçu nedeniyle cezalandırıldım. Mahkeme bu suç uzlaştırma kapsamında degil diye uzlaşma bürosuna göndermedi ve karar verdi. Üst mahkemeye itiraz ettim, itirazım üst mahkeme tarafından reddedildi. Ne yapabilirim. Okuduğum av.baran doğan makalelerinde uzlaştırma kapsamında görünüyor.