CMK Madde 241  • Katılmadan Önceki Kararlara İtiraz

    CMK Madde 241

    (1) Katılmadan önce verilmiş olan kararlar katılana tebliğ edilmez.

    (2) Bu kararlara karşı kanun yoluna başvurabilmesi için Cumhuriyet savcısı için öngörülen sürenin geçmesiyle katılan da başvuru hakkını kaybeder.
  • CMK Madde 241 Gerekçesi

    Katılmadan önce verilen ve Cumhuriyet savcısına bildirilen kararlar katılana tebliğ edilmez. Bu tür kararlara karşı Cumhuriyet savcısı için kabul edilen denetim muhakemesine başvurma süreleri katılan için de geçerlidir. Bunun dışındaki kararlar katılana da bildirilecektir.