Kargo firmasında kaçak sigara • Özel bir kargo firmasında X şehirden Y şehrine bir kargo gönderilmiştir.
  Y sehrindeki kargo subesinde yoneticiyim.
  Arama el koyma yapan polis memurları , şüpheli sıfatıyla ifademe başvurdular.
  Kargo ile hicbir alakam olmamasına, ortada herhangi bir delil olmamasina rağmen ifademi aldilar.
  Dava dosyasında adım geçmektedir.
  Bu dava da herhangi bir ceza alırmıyım?
  Kovuşturmaya yer var mıdır?
  Ceza almasam bile sicilime işlenir mi ?
  Teşekkürler. • Suça iştirak etmişseniz hakkınızda kamu davası açılabilir. Yani fail olarak doğrudan veya kargo şirketinin yöneticisi olarak yardım etme şeklinde bir fiil ile suçun işlenmesine katıldığınıza dair delil varsa yargılanırsınız. Böyle bir delil yoksa bu kaçakçılık suçu taksirle işlenebilen bir suç değildir. Yani, dikkatsiz ve özensiz hareket ettiğiniz için kaçakçılık suçuyla suçlanmanız mümkün değildir. Kargonun içeriğini bilerek hareket ettiğinize dair herhangi bir beyan veya başkaca delil yoksa hakkınızda kovuşturmaya yer olmadığı kararı verilir.