Miras hukuku  • `Babam vefat etti yokluk çekerken miras reddi vermediğimiz için 1 sene sonra 50 TL borcu çıktı ve üzerine şuan bir mal varlığı yok aynı zamanda durumumuzda yok nasıl bir yol izlemeliyim yardımcı olur musunuz. Üzerinde sadece 20 metre kare arazi gözüküyor ve bilir kişi raporu isteniyor kı zamanda bizden bunu halletmemizi istiyorlar yardımcı olun nasıl yol izlemeliyim```  • Konuyu detaylandırabilirseniz hukuken bir cevap verebilirim. Anladığım, hakkınızda hukuk mahkemesinde miras ile ilgili bir dava açıldığı, o davada bilirkişi ücreti için harç yatırmanız istendiği hususudur. Ancak yine de siz detaylandırırsanız daha net cevap alabilirsiniz.