CMK Madde 228 • Müzakerenin Yönetimi

  CMK Madde 228

  (1) Müzakereyi mahkeme başkanı yönetir.
 • CMK Madde 228 Gerekçesi

  Müzakereyi yönetmek, düzenini sağlamak ve çözümlenecek sorunları belirleyip sıraya koymak görevi mahkeme başkanına aittir.

  Sorunlar ve sırası, karar ve hükmün özellik ve türüne göre değişir.

  Hükümle ilgili müzakerede sıralamanın; dava koşullarının bulunup bulunmadığı, delillerin tartışılması, kovuşturmanın genişletilmesinin gerekip gerekmediği, ispat, nitelik, cezayı artırıcı veya azaltıcı nedenler, temel ve sonuç cezanın belirlenmesi biçiminde yapılması yararlı olabilir ve maddenin gereğidir.