İdari Dava Tazminat  • İşletme ruhsatı başvurusunu reddeden Maden İşleri Genel Müdürlüğüne iptal davası açarken Genel Müdürlük mü yoksa Enerji Bakanlığına mı dava açılır? Ayrıca idareden sadece mevcut zararlar mı talep edilir yoksa yoksun kalınan kar ve zedelenen ticari itibar için ayrı taleplerde bulunulabilir mi?