Trafik kazası öldürme suçu - Kast/taksir • İyi günler. Kuzenim emniyet şeridinde elektrikli bisiklet sürerken arkadan bir araç çarpıyor araç hız sınırını aşmış ve olayda hiç bir fren izi yok. Ayrıca sanıkta herhangi bi pişmanlıkta yok. Bu dava kasten adam öldürme mi yoksa taksirle adam öldürme suçuna girer. Cevaplarsanız sevinirim iyi günler. • Somut olayınızın taksirle öldürme suçu olduğu açık.

  Ancak, suçun basit taksirle mi yoksa bilinçli taksirle mi işlendiğinin değerlendirilmesi gerekir. Basit taksir ile bilinçli taksir arasında ceza miktarı bakımından büyük bir fark vardır.

  Taksirle ve Bilinçli Taksirle Öldürmenin Cezası

  5237 sayılı TCK

  Taksir

  Madde-22

  (1) Taksirle işlenen fiiller, kanunun açıkça belirttiği hallerde cezalandırılır.

  (2) Taksir, dikkat ve özen yükümlülüğüne aykırılık dolayısıyla, bir davranışın suçun kanuni tanımında belirtilen neticesi öngörülmeyerek gerçekleştirilmesidir.

  (3) Kişinin öngördüğü neticeyi istememesine karşın, neticenin meydana gelmesi halinde bilinçli taksir vardır; bu halde taksirli suça ilişkin ceza üçte birden yarısına kadar artırılır.

  (4) Taksirle işlenen suçtan dolayı verilecek olan ceza failin kusuruna göre belirlenir.

  (5) Birden fazla kişinin taksirle işlediği suçlarda, herkes kendi kusurundan dolayı sorumlu olur. Her failin cezası kusuruna göre ayrı ayrı belirlenir.

  (6) Taksirli hareket sonucu neden olunan netice, münhasıran failin kişisel ve ailevi durumu bakımından, artık bir cezanın hükmedilmesini gereksiz kılacak derecede mağdur olmasına yol açmışsa ceza verilmez; bilinçli taksir halinde verilecek ceza yarıdan altıda bire kadar indirilebilir.

  Taksirle öldürme

  Madde-85

  (1) Taksirle bir insanın ölümüne neden olan kişi, iki yıldan altı yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.

  (2) Fiil, birden fazla insanın ölümüne ya da bir veya birden fazla kişinin ölümü ile birlikte bir veya birden fazla kişinin yaralanmasına neden olmuş ise, kişi iki yıldan onbeş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır.