9 ortaklı hisseli bir arazide izalei şuyu davası  • 9 ortağı bulunan hisseli bir arazide 3 hissedar olarak 6 hissedara izaleyi şuyu davası açmak istiyoruz. 6 hissedarın hissesini dava yolu ile 3 hissedara eşit pay olacak şekilde pay edebilirmiyiz.  • İzale'i Şuyu davası menkul ya da gayrımenkule ortak tüm paydaşlara karşı açılır. Ortaklığın giderilmesi davasında taraflar kendi aralarında anlaşma yaparak malı nasıl bölüşeceklerini hakime sunabilirler. Hakim tarafların kendisine sunmuş olduğu anlaşmaya göre karar verebilir. Tarafların anlaşamaması halinde hakim satış yoluna gider. Taşınmazın satış yoluyla paylaştırılması satış memurluğu veya icra dairesi marifeti ile açık artırma yoluyla yapılır. Fakat tüm paydaşların ortak kararıyla satış sadede ortaklar arasında yapılabilir. Daha ayrıntılı bilgi için İzale-i Şuyu Davası adlı makaleyi inceleyebilirisiniz.