Eşimden habersiz gayrimenkul satabilir miyim? • Merhaba eşimle boşanma aşamasındayız ve boşanma öncesinde elimdeki gayrimenkulleri " tapuları kendi adıma düzenlenmiş" eşimin rizasi olmadan satışa çikarirsam eğer boşanma durumunda eşim bu satışlarin iptalini veya bu satişlardan hakkını isteyebilir mi? • Boşanmada Mal Paylaşımı kural olarak evlilik birliği içerisinde kazanılmış olan malların eşit şekilde paylaşılması şeklinde olur. Tarafların evlilik birliği içerisinde kazanmış olduğu mallar boşanma davası kesinleştikten sonra ayrıca açılacak olan mal paylaşım davasıyla eşit bir şekilde paylaştırılır. Sizin de satacağınız gayrımenkullerin evlilik sürecinde kazanılmış olması yani edinilmiş mallardan olması halinde eşinizin açacağı mal paylaşımı davasında paylaşıma esas alınır. Yani eşiniz kendi payına düşen miktarı sizden talep edebilecektir. Ancak bu malların evlilikten önce kazanılmış ya da kanunun saymış olduğu kişisel mallardan olması halinde satmanızda bir sakınca yoktur. Kişisel malları şu şekilde sıralayabiliriz;

  • Mal rejiminin başlangıcında eşlerden birine ait bulunan veya bir eşin sonradan miras yoluyla ya da herhangi bir şekilde karşılıksız kazanma yoluyla elde ettiği malvarlığı değerleri,
  • Eşlerin üçüncü kişilerden olan manevi tazminat alacakları,
  • Eşlerden birinin yalnız kişisel kullanımına hasredilebilecek eşyalar,
  • Yukarıdaki kişisel mallar yerine geçen değerler (Satış, takas vs. yoluyla kişisel mallar yerine geçen para veya diğer değerler).

  Edinilmiş mallar da şu şekilde belirtilebilir.

  • Çalışmasının karşılığı olan edimler,
  • Yukarıda saydığımız kişisel malların gelirleri (malın kendisi değil, geliri hesaba katılır mesela kişisel malın kira geliri),
  • SGK veya sosyal yardım kurum ve kuruluşlarının veya personele yardım amacıyla kurulan sandık ve benzerlerinin yaptığı ödemeler,
  • Çalışma gücünün kaybı nedeniyle ödenen maddi tazminatlar (örneğin çalışan eşin iş kazası geçirmesi nedeniyle elde ettiği maddi tazminat),
  • Edinilmiş malların yerine geçen değerler.