Aynı facebook yorumuna ikinci kez dava istenmesi  • Babamın facebook üzerinden yazdığı bir yorumda hakaret ettiği gerekçesiyle manevi tazminat davası açılmıştı. Sonucunda babam mahkeme ve avukat giderlerini (3500 TL) ödemişti. Bundan yaklaşık bir yıl sonra aynı kişiden aynı yorum hakkında, dava açma istemiyle tekrar tebligat geldi. Bu konu hakkında nasıl bir yol izlememiz gerekiyor? Teşekkürler.  • Babanız hakkında açılan hakaret nedeni manevi tazminat davası bir hukuk davasıdır. Ancak ayrıca hakaret bir suç olduğundan ceza davası açılması ihtimali de taşır. Bu yönüyle babanız hakkında ayrıca hakaretten suç duyurusunda bulunulduğu da anlaşılmaktadır. Bu da ceza yargılamasının konusudur. Hakaret suçunun basit şekli (TCK md.125/1-2-3) uzlaştırma prosedürüne tabidir. Yargılama aşamasında babanızın uzlaştırma prosedürü yoluyla karşı tarafla uzlaşması halinde ya da karşı tarafın şikayetten vazgeçmesi halinde yargılama sona erecektir.