Kamu davasında şikayetten vazgeçme  • Şikayetçi oldum. Darp ve gasp içeren bir olaydı. Şikayetçi olduğum kişi tutuklandı. Şikayetten vazgeçtim. Ancak kamu davası olarak karşımıza çıkacak. Daha sonra ifade değişikliği yaptım. Dosya hakim tarafından değerlendirildi. Ancak tutukluluğun devamı kararı verilmiş. Tutukluluğun kaldırılması için ne yapılması gerekiyor? Şikayetten vazgeçtik. Kimsenin baskısı altında kalmadan ifade değiştirdik. Kamu davası olsa bile serbest bırakılarak takibinin yapılması gerekmez mi? Tutuklu kalmasının nedeni nedir? Baskı altında alınmış bir karar olarak değerlendirildiyse eğer ifadede belirtilmiş durumda olan kimsenin baskısı altında kalmadan ibaresi neden var? sizce tutuksuz yargılanmaması için ne gibi bir durum var ?  • Şikayetten vazgeçme, takibi şikayete tabi suçlarda ceza davasının düşmesi sonucunu doğurur. Ancak, aleyhinize işlenen suç takibi şikayete bağlı suçlardan değildir. Gasp suçunda (yağma suçu) şikayetten vazgeçme ceza davasını düşürmez. Bu tür suçlarda şikayetten vazgeçme sadece şikayetçinin kanun yollarına başvurma veya davaya müdahil olma hakkını ortadan kaldırır.
    Yağma suçlarında mağdurun olayın sıcaklığı içerisinde verdiği ve tutarlılık arz eden ifadesine daha çok itibar edilir. İfadenin sonradan değiştirilmiş olması, ilk ifadeyi kendiliğinden geçersiz kılmaz. Mahkeme, hangi ifadeyi neden üstün tutarak karar verdiğini gerekçeli kararında açıklayacaktır. Kuvvetle muhtemel ki mahkeme daha sonraki beyanınıza dosyadaki diğer delil ve beyanları dikkate alarak itibar etmemiş.
    Dava dosyanızın tamamının bir fotokopisini alarak ayrıntıları bulunduğunuz yerde bir ceza avukatına danışınız.