Kredi kartı kanununa muhalefet • Bankadan aradılar kredi kartı teklif ettiler çalışmadığım halde çalışıyorum dedim ve banka kayıtlarında olan eski iş yerimle ilgili bilgileri sözle teyit ettim hukuki olarak 5464 sayılı kredi kartları kanunu Gerçeğe aykırı beyan, sözleşme ve eki belgelerde sahtecilik MADDE 37 – Banka kartı veya kredi kartını kaybettiği ya da çaldırdığı yolunda gerçeğe aykırı beyanda bulunarak kartı bizzat kullanan veya başkasına kullandıran kart hamilleri ile bunları bilerek kullananlar bir yıldan üç yıla kadar hapis ve ikibin güne kadar adlî para cezası ile cezalandırılırlar. Kredi kartı veya üye işyeri sözleşmesinde veya eki belgelerde sahtecilik yapanlar veya sözleşme imzalamak amacıyla sahte belge ibraz edenler bir yıldan üç yıla kadar hapis cezasına mahkûm edilirler. Maddesine muhalefet etmiş olur muyum.Herhangi bir yazılı belge vermedim. • Efendim merhabalar. 6 ay önce güveni kötüye kullanma suçundan 5 ay 10 gün cezaya çarptırıldım Hagb kararı uygulandı. Aşağıda geçen is başvurusu için gerekli hususta beni engelleyen bir durum teşkil etmektemidir acaba ?

  Taksirli suçlar ve aşağıda sayılan suçlar dışında tecil edilmiş hükümler hariç olmak üzere, ağır hapis
  veya 6 aydan fazla hapis veyahut affedilmiş olsalar bile Devletin şahsiyetine karşı işlenen suçlarla,
  zimmet, ihtilas, irtikap, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, inancı kötüye kullanma, dolanlı iflas
  gibi yüz kızartıcı veya şeref ve haysiyet kırıcı suçtan veya istimal ve istihlak kaçakçılığı hariç kaçakçılık,
  resmi ihale ve alım satımlara fesat karıştırma, kara para aklama, Devlet sırlarını açığa vurma, vergi
  kaçakçılığı veya vergi kaçakçılığına teşebbüs ya da iştirak suçlarından dolayı hükümlü bulunmamak,