İlave ek olarak memnu hakların iadesi  • Re: Silah ruhsatı
    İlgili mahkeme red kararı gerekcesini 5237Sayılı kanun gereğince cezalandırıldığı bu nedenle yasaklanmış hakların geri verilmesinin mümkün olmadığı anlaşılmakla memnu hakların iadesi talebinin reddine diyerek cevap vermiştir.(bu yasa dışında başka bir yasa gereğince cezalandırılsaymışım yasaklanmış hakların gerivrilmesinin mümkün olduğunuda belirtmiş bu arada.)