Tedbir nafakası ödememe rağmen Dava bitiminde arttırıldı • Dava başlangıcından itibaren 350 Tl. Ödediğim nafaka dava bitiminde, başlangıç tarihinden itibaren 700 Tl. Olarak arttırıldı. Yaklaşık 15.000 Tl. Borçlanmış oldum. Kime sorsam bu parayı ödeyeceksin diyor. Bu nasıl bir yasa anlamadım • İbrahim bey nafaka borçları nafaka alacaklısı tarafından icra'ya başvurarak ilamlı ve ilamsız icra olarak tahsil yoluna gidilir. nafaka alacağı tahsili için icra ya başvurulması genel şarttır bu şartla birlikte Nafakaya ilişkin yerel mahkemeden bir karar alınması gerekmektedir.İcra takibinin kesinleştirilmesi gerekmektedir.
  İcra emrinin tebliği tarihinden şikayet tarihine kadar en az bir aylık sürenin işlemesi gerekmektedir.
  Şikayet 3 aylık zamanaşımı süresi içerisine yapılmalıdır
  .Ancak siz nafaka çeşidi belirtmemişsiniz ödemeyen nafaka. Nafaka alacaklısı tarafından ”Nafakaya ilişkin kararların gereğini yerine getirmeyen borçluya, alacaklının şikâyeti üzerine, üç aya kadar tazyik hapsine karar verilir.
  Şayet İbrahim Bey İcra takibi yoluna başvuran nafaka alacaklısına rağmen siz eğer nafaka borcunu ödememeye devam ediyorsanız İİK m. 344’e göre 3 aya kadar tazyik (zorlama) hapsidir hapsiyle karşı karşıya kalabilirsiniz nafaka ödemesi sonrası hemen açık ceza evinden tahliye olursunuz ceza infazınız durdurulur gelecek aylarda tekrar nafaka ödenmez ise tekrar 3 aya kadar tazyik hapsiyle karşılabilirsiniz İbrahim Bey İyi Günler • Anıl bey merhaba
  Tedbir nafakası olarak dava başından itibaren 350 Tl. bağlandı ve ben bu parayı ödedim. Karar duruşmasında dava başından itibaren başlamak, geçerli olmak ve tahsilde tekerrür teşkil etmemek üzere aylık 700 Tl. olarak ödenmesi ve kararın kesinleşmesinden sonra yoksulluk nafakası olması diye karar çıktı.
  Benim anlayamadığım geçmişe yönelik bu şekilde bir artış normal mi?
  Bu parayı ödeyeyim kurtulayım dedim bu seferde faiz hesaplaması yapılıp 3000 Tl. gibi bir rakam daha istendi. İstinaf yoluna gitsem bile karar kesinleşip gelinceye kadar icradan yine kurtulamıyorum. 🙂 Haklı bulunsam İcra ile alınan parayı da alamıyorum.
  Ne yapacağımı bilemez haldeyim kısacası.

  Verdiğiniz bilgiler için Teşekkür ederim. • İbrahim Bey Yoksulluk nafakası boşanan çitfler de maddi durum olarak yaşam şartları sürdürmeye elverişli olmayan bireyin talebiyle mahkeme kararıyla yoksulluk nafakası süresiz olarak hükmedilir. Şayet nafaka alacaklısının evlenmesi, boşanan çiftlerden birinin vefatı durumunda kendiliğinden ortadan kalkar ve nafaka alacaklısının resmi evlilik olmadan fiilen evliymiş gibi aile hayatını biriyle sürdürmesi haysiyetsiz yaşam sürmesi durumunda mahkeme kararı ile kaldırılabilir. <176/2 TMK m>

  Tedbir nafakası geçici bir nakafadır boşanma süreçinde mahkeme kararıyla verilir. En kolay anlatımla yoksulluk nafakası na göre daha düşük tutarda olan nafakadır. ondan dolayı tedbir nafakası mahkeme 350 tl olarak 700 tl de olarak da yoksullluk nafakasını hükmekmiş. İstinafa başvuru talebiniz tamamen ortadan YOKSULLUK NAFAKASININ KALDIRILMASI İSTEMİ ve KALDIRMA TALEBİNİN AZALTMA TALEBİNİ DE İÇERİĞİ olabilir
  istinafa başvurmanız yoksulluk nakafası ödeme kararını durdurmaz • Anıl bey tekrar merhaba.
  Boşanma davam 15 duruşma sürdü.
  3. duruşmada 350 Tl. tedbir nafakası bağlandı.15. duruşmada dava başından itibaren 700 Tl. tedbir nafakası ödemem ve dava kesinleştikten sonra 700 Tl. olan tedbir nafakasının yoksulluk nafakası olarak devamına diye karar verildi. 3. duruşmada 350 Tl. olarak bağlanan miktar 15. duruşma da ortada yoktu. Ve sanki hiç ödememişim gibi karar verildi.
  Sonuç olarak 20.000 Tl. gibi bir rakam ödeyerek dün boşanmayı kesinleştirdim.