disiplin cezası nedeniyle yeniden değerlendirme  • İdare Mahkemesi tarafından Memuriyetten Çıkarılma cezası iptal oldu fakat yeniden değerlendirmede tekrar bir soruşturma açılmayarak yalnızca iptal gerekçesi göz önüne alınarak savunma dahi alınmadan 3.yıl kademe ilerlemesi cezası tecziye edildi ilk ceza memuriyete yakışmayan hal ve hareketlerdi şu anda ise amirine iş arkadaşlarına hakaret etmek tehdit etmekten verildi savunma alınması gerekmezmiydi.  • Yeni bir suçlama yapıldığında, kesinlikle yeniden savunma alınması gerekirdi. Gerek ceza hukukunda gerekse disiplin hukukunda savun alınmadan verilen her karar usuli açıdan hukuka aykırı hale gelir.  • baran bey idare mahkemesi red verdi daha önce savunma alındığından dolayı tekrar bir savunma alınmasına gerek yokmuş şimdi istinafa taşıyacağım ama bu hukuksuz bir işlem ve nasıl başa çıkacağım bilemiyorum