Silahla kasten adam öldürmek • Babamı bundan 2 buçuk ay önce silahla kalbinden yaralayarak öldürdüler. Mahkemesi daha acilmadi kamu davasına dönmüş. adli tip raporu falan cikacakmis. bizim şuan açmamız gereken bi dava yapmamız gereken neler var bilmiyoruz yada bu olayi yakından takip etmek için neler yapabiliriz.cunku ben ayrı şehirde yaşıyorum. Bir de izninize sığınarak bu insan kaç sene yatar ve tazminat davası acabilirmiyiz. • Kasten öldürmenin silahla veya silahsız işlenmesi arasında ceza miktarı bakımından fark yoktur. Silahla kalbe ateş edilmesi doğrudan kast ile öldürme amacıyla hareket edildiğini gösterir.

  Kasten öldürme suçu, özellikle meşru savunma ve haksız tahrik nedeniyle ceza indirimi uygulanabilen bir suç tipidir.

  Ceza davası açılmadığına göre, henüz soruşturma aşaması tamamlanıp kovuşturma aşamasına geçilmemiş. Müşteki sıfatıyla soruşturmaya müdahele ederek delil sunabilir ve çeşitli taleplerde bulunabilirsiniz.

  Suçu işleyen kişiye karşı tazminat davası açma hakkınız da var. Diğer tüm ayrıntıları bulınduğunuz yerde bir ceza avukatına danışınız.

  Aşağıda kasten öldürme suçu ile bağlantılı uygulanabilecek ceza kanunu maddeleri yer almaktadır.

  Kasten Öldürme Suçunun Cezası ve Ceza İndirimi

  5237 sayılı TCK

  Kasten öldürme
  Madde-81

  (1) Bir insanı kasten öldüren kişi, müebbet hapis cezası ile cezalandırılır.

  Meşru savunma ve zorunluluk hali
  Madde-25

  (1) Gerek kendisine ve gerek başkasına ait bir hakka yönelmiş, gerçekleşen, gerçekleşmesi veya tekrarı muhakkak olan haksız bir saldırıyı o anda hal ve koşullara göre saldırı ile orantılı biçimde defetmek zorunluluğu ile işlenen fiillerden dolayı faile ceza verilmez.

  Haksız tahrik
  Madde-29

  (1) Haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında suç işleyen kimseye, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine onsekiz yıldan yirmidört yıla ve müebbet hapis cezası yerine oniki yıldan onsekiz yıla kadar hapis cezası verilir. Diğer hallerde verilecek cezanın dörtte birinden dörtte üçüne kadarı indirilir.

  Takdiri indirim nedenleri
  Madde-62

  (1) Fail yararına cezayı hafifletecek takdiri nedenlerin varlığı halinde, ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası yerine, müebbet hapis; müebbet hapis cezası yerine, yirmibeş yıl hapis cezası verilir. Diğer cezaların altıda birine kadarı indirilir.

  (2) Takdiri indirim nedeni olarak, failin geçmişi, sosyal ilişkileri, fiilden sonraki ve yargılama sürecindeki davranışları, cezanın failin geleceği üzerindeki olası etkileri gibi hususlar göz önünde bulundurulabilir. Takdiri indirim nedenleri kararda gösterilir.