Velayet davasında geçici velayet  • 2018 kasımda boşandım. Şuan 2 yaşında olan oğlumun velayetini babasına bıraktım. Boşanma esnasında hamileydim ve mart ayında kızım doğdu. Baba suan cezaevinde velayetten men edildi. Oğlumu yaz tatili için 1 aylığına aldım ve 1 ağustosta görüş hakkım bitiyor. Baba cezaevinde olduğu için çocuğu babanneye teslim etmezsem çocuğu kaçırmış olur muyum. Ayrıca velayet davası açtım bugün geçici velayet talep edebilir miyim ?  • Babanın Cezaevinde Olmasının Velayete Etkisi

    4721 Sayılı Türk Kanunu
    Madde - 183

    Ana veya babanın başkasıyla evlenmesi, başka bir yere gitmesi veya ölmesi gibi yeni olguların zorunlu kılması hâlinde hâkim, re'sen veya ana ve babadan birinin istemi üzerine gerekli önlemleri alır.

    Buna göre baba cezaevinde olması sebebi ile velayeti kullanamadığından dolayı velayetin kendisinden alınması da yeni bir olgu sayılır ve hakimin resen ya da annenin başvurusu üzerine çocuğun menfaatlerini de gözeterek gerekli önlemleri alması gerekir. Sizin izleyeceğiniz yol velayet davası açarken velayetin de dava sonuna kadar tedbiren tarafınıza verilmesini talep etmeniz olacaktır. Hakim, yapacağı araştırma sonucunda çocuğun menfaatlerini de gözeterek ya çocuğa bir vasi tayin edecek ya da velayeti geçici olarak size verecektir.