CMK Madde 99 • Yönetmelik

  CMK Madde 99

  (1)Gözaltına alınan kişilerin bulundurulacakları nezarethanelerin maddî koşulları, bu kişinin hangi görevlinin sorumluluğuna bırakılacağı, sağlık kontrolünün nasıl yapılacağı, gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı, gözaltına alınmanın başlangıcında ve bu tedbire son verildiğinde hangi tutanakların tutulacağı ve gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği ile kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin yürütülmesinde uyulacak kurallar, yönetmelikte gösterilir.
 • CMK Madde 99 Gerekçesi

  Maddeye göre gözaltına alınan kişilerin içerisinde bulundurulacakları nezarethanelere ve kişilerin durumları ile yakalama işlemlerine ilişkin olmak üzere bir yönetmelik hazırlanacaktır. Yönetmelikte düzenlenecek hususlar şunlardır:

  1.Nezarethanelerin maddî koşulları,

  2.Gözaltına alınmış olan kişi hakkındaki soruşturmanın kim tarafından yürütüleceği,

  3.Bu kişinin hangi görevlinin muhafazasına tevdi edileceği,

  4.Bedensel ve tıbbî muayenesinin nasıl yapılacağı,

  5.Gözaltı işlemlerine ilişkin kayıt ve defterlerin nasıl tutulacağı,

  6.Gözaltına alınırken ve işleme son verilirken hangi tutanakların tutulacağı,

  7.Gözaltına alınan kişiye hangi belgelerin verileceği,

  8.Kolluk tarafından gerçekleştirilen yakalama işlemlerinin uygulanmasında uyulacak kurallar.

  Yönetmelik bütün bu hususları ayrıntıları ile belirtecektir. Böylece gözaltına almanın ve yakalamanın insancıl koşullar içerisinde sürdürülmesi, güvence altına alınmış olacaktır.