Çiçek gönderdim. • Merhaba, ben hoşlandığım kişiye çiçek gönderdim.Ancak kızın kendisi ve ailesi bu duruma karşı çıktılar, arkadaşları bana davalık olabilirsin dediler. Yalnız çiçeğin içinde not olarak sadece benim gönderdiğime dair bilgiler yazmakta, tehdit vs. bir durum bulunmamakta. Bir sıkıntı olur mu? Cevaplarsanız sevinirim. • TCK 123. maddeye göre kişilerin huzur ve sükununu bozma amacıyla yapılan aşağıdaki üç seçimlik hareketten herhangi birinin yapılması bu suça vücut verir:

  -Israrla Telefon Edilmesi,
  -Israrla Gürültü Yapılması,
  -Israrla Hukuka Aykırı Başka Bir Davranışta Bulunulması.

  Görüldüğü üzere suçun oluşması için aranan unsurların ortak noktası ısrardan geçer. Sizin durumunuzda ısrar görülmediğinden bir suç teşkil etmez.

  Ettiği takdirde ;
  Kişilerin huzur ve sükununu bozma suçunun cezası, 3 aydan 1 yıla kadar hapis cezasıdır.

  Uzlaşmaya tabii suçtur. Uzlaşma kapsamında olan suçlarda, gerek soruşturma gerekse kovuşturma aşamasında öncelikle uzlaştırma prosedürünün uygulanması, uzlaşma sağlanmazsa soruşturmaya veya yargılamaya devam edilmesi gerekir.

  Hükmedilen hapis cezası, adli para cezası seçenek yaptırımına çevrilebilir. Mahkumiyet kararında belirlenen hapis cezasının ertelenmesi veya hükmün açıklanmasının geri bırakılması da mümkündür.