CMK Madde 70 • Bilirkişilikten Çekinme, Bilirkişi Olarak Dinlenemeyenler

  CMK Madde 70

  (1) Tanıklıktan çekinmeyi gerektirecek sebepler bilirkişiler hakkında da geçerlidir. Bilirkişi, geçerli diğer sebeplerle de görüş bildirmekten çekinebilir.
 • CMK Madde 70 Gerekçesi

  Madde, bilirkişilikten çekinme bakımından iki grup neden belirlemektedir:

  1. Tanıklıktan çekinmeyi gerektiren nedenler, bilirkişiler için de geçerlidir.

  2. Ancak bilirkişi geçerli diğer nedenlerle de, söz gelimi ideolojik yapısı veya sanığa karşı duyduğu şefkat derecesi gibi nedenlerle de çekinebilir.