CMK Madde 65 • Bilirkişiliği Kabul Yükümlülüğü

  CMK Madde 65

  (1) Aşağıda belirtilen kişi veya kurumlar, bilirkişilik görevini kabul etmekle yükümlüdürler:

  a) Resmî bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve 64 üncü maddede belirtilen listelerde yer almış bulunanlar.

  b) İncelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler.

  c) İncelemenin yapılması için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlar.
 • CMK Madde 65 Gerekçesi

  Maddede, belirtilen kişi ve kurumların bilirkişilik görevini kabul etmek zorunluğunda olduğu açıklanmaktadır. Bunlar; resmen bilirkişilikle görevlendirilmiş olanlar ve il adalet komisyonlarınca her yıl düzenlenen listede yer alan gerçek ve tüzel kişiler, incelemenin yapılması için bilinmesi gerekli fen ve sanatları meslek edinenler ile inceleme için gerekli mesleği yapmaya resmen yetkili olanlardır.