CMK Madde 57 • Tanığın Tekrar Dinlenmesi

  CMK Madde 57

  (1) Yemin ile dinlenen tanığın aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tekrar dinlenmesi gerektiğinde, yeniden yemin verilmeyip önceki yemini hatırlatılmakla yetinilebilir.
 • CMK Madde 57 Gerekçesi

  Aynı soruşturma veya kovuşturma evresinde tanığın tekrar dinlenmesi gerektiğinde eski yemini hatırlatılarak yeniden yemin ettirilmeyebilir. Yemin, 54 nci madde gerekçesinde de açıklandığı üzere bir tür sosyal tören olduğundan, aynı kişiye tekrar tekrar ettirilirse ruhsal etkisi kaybolabileceğinden bu madde kaleme alınmıştır. Böylece aynı gün içinde birkaç kez yemin ettirilmesi önlenmek istenmiştir. Ancak soruşturma evresinde yemin verilen tanığa, kovuşturma evresine geçildiğinde tekrar yemin verilmesi zorunludur. • CMK 57 (Tanığın Tekrar Dinlenmesi) Emsal Yargıtay Kararları


  YARGITAY 1. CEZA DAİRESİ
  Esas: 2014/2228 Karar: 2014/3919
  Tarih: 17.09.2014

  • CMK 57. Madde

  • Tanığın Tekrar Dinlenmesi

  Dosya incelenerek gereği düşünüldü:

  1- ) Sanık hakkında hükmolunan ceza miktarına göre, müdafiinin duruşmalı inceleme isteminin 318. maddesi uyarınca reddine,

  2- ) Sanık K. hakkında mağdur S.'ü kasten öldürmeye teşebbüs suçundan kurulan hükme yönelik yapılan incelemede;

  Yeterince Türkçe bilmeyen sanık K. için tercüman bilirkişi olarak atanan M. T.'a 9.8.2011 tarihli celsede yemin verdirildikten sonra, bir kısım tanıkların ve mağdurun dinlendiği oturumlarda tercüman bulundurulmaması, 26.2.2013 tarihli son oturumda ise eski yemini hatırlatılmayan veya yeniden yemin verdirilmeyen tercüman vasıtasıyla sanığın esas hakkında savunmasının alınması ve son sözünün sorulması suretiyle 5271 Sayılı CMK.nun 62. maddesi yollamasıyla aynı Kanunun 57 ve 202. maddelerine aykırı davranılması,

  SONUÇ : Usule aykırı olup, sanık müdafiinin temyiz itirazları bu itibarla yerinde görüldüğünden, hükmün bu nedenle, sair yönler incelenmeksizin tebliğnamedeki düşünce gibi BOZULMASINA, sanık K. hakkında tayin olunan ceza miktarı ile tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak sanık müdafiinin tahliye talebinin reddine, 17.09.2014 tarihinde oy birliği ile karar verildi.