Kişisel Veri Gizliliği ve Tazminat Hukuku  • Merhaba
    Veri gizliliğini ihlal eden internet sağlayıcısı çalışanıysa yaşanan maddi manevi kayıp nedeniyle abonesi olunan şirkete de dava açılabilir mi?  • Kişisel Verileri Koruma Kanunu'na göre kişisel veriler, internet sağlayıcısı tarafından korunmak zorundadır. Kişisel verilerin veriyi koruması gereken şirket çalışanı tarafından ifşa edilmesi veya başkaca bir suretle ihlal edilmesi halinde, hem şirketin hem de çalışanın müteselsil sorumluluğu doğar. Çalışan hem ceza hukuku bakımından kişisel verileri yayma veya başkasına verme suçu nedeniyle yargılanır hem tazminat sorumluluğu altına girer. Ancak, şirket çalışanın fiili nedeniyle sadece tazminat sorumluluğu altına girer.