Adli Sicil Arşiv Kaydı silinmesine rağmen güvenlik soruşturmasında çıkıyor • Merhabalar kolay gelsin,
  Ben 1998 yılında 17 yaşındayken Tck'nın 102.maddesinden 14 yıl ceza aldım. Cezamı tamamlayıp 2003 yılında tahliye oldum. Şu an sabıka kaydım, adli sicil kaydım ve Adli sicil arşiv kaydım yoktur çıkıyor fakat güvenlik soruşturmasında görünüyor. görünmemesi için ne yapmalıyım?
  Teşekkür ederim. • 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'na göre bazı suçlar açısından süresiz devlet memurluğu yasağı vardır. Adli sicil kaydı silinse bile, hatta memnu hakların iadesi kararı alınsa bile memuriyet yasağı devam eder.

  Adli sicil ve ve arşiv kaydı silinmesine rağmen, güvenlik soruşturmasında suçların çıkmasının nedeni budur. Güvenlik soruşturmasında çıkmasını engelleyebileceğiniz hukuki bir çare yok. Ancak, idari başvurular yaparak tüm kayıtların silinmesini, silinmediği takdirde idari yargıda dava açıp, davayı kaybettiğinizde anayasa mahkemesi ve avrupa insan hakları mahkemesine bireysel başvuru yapabilirsiniz.

  Güvenlik soruşturması somut olarak memuriyet gibi bir hakkın reddedilmesine yol açmışsa; yapabilecekleriniz hakkında konunun tartışıldığı şu başlığı inceleyiniz: Güvenlik Soruşturması • @avukat-baran-doğan
  Hangi suçlarda süresiz devlet memurluğu yasağı vardır. tck'nın 102. maddesindeki suç buna dahilmidir. • TCK m.102, “affa uğramış olsalar bile” ibaresinden sonra gelen suçlardan değildir. Bu nedenle süresiz yasaktan bahsetmek de mümkün değildir. Yüz kızartıcı suç da değildir.

  Ancak, 657 sayılı devlet memurları kanunu’nun 48/A-8 maddesine darbeden sonra 03.10.2016 tarihinde memuriyetin genel şartları arasına güvenlik soruşturması şartı konulmuştur. Esasen, bu şart nedeniyle memuriyete alımda herhangi bir hukuki güvence mekanizması kalmamıştır. Suçun niteliği, ceza miktarı gibi şartlar dahi devre dışı kalarak takdiri hale gelmiştir. Bu madde hükmü kalkmadıkça genel af dahi bu hukuka aykırı olan uygulamanın devam etmesini sağlayacaktır.

  Güvenlik Soruşturması Nedir? Nasıl Yapılır?

  Güvenlik Soruşturması ve Arşiv Araştırması Yönetmeliği’nin 1. maddesinde; “Bu Yönetmeliğin amacı; yetkili olmayan kişilerin bilgi sahibi olmaları halinde Devletin güvenliğinin, iç ve dış menfaatlerinin, ulusal varlığın ve bütünlüğün zarar görebileceği veya tehlikeye düşebileceği bilgi ve belgelerin bulunduğu bakanlıklar ile kamu kurum ve kuruluşlarının gizlilik dereceli birim ve kısımlarını belirlemek, Türk Silahlı Kuvvetlerinde, emniyet ve istihbarat teşkilatlarında, ceza infaz kurumları ve tutukevlerinde çalışacak personel hakkında yapılacak güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasını düzenlemektir.”hükmüne, “Tanımlar” başlıklı 4. maddesinde; “f)Arşiv araştırması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının mevcut kayıtlardan saptanmasını,”, “g)Güvenlik soruşturması: Kişinin kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığının, kolluk kuvvetleri ve istihbarat ünitelerinde ilişiği ile adli sicil kaydının ve hakkında herhangi bir tahdit olup olmadığının, yıkıcı ve bölücü faaliyetlerde bulunup bulunmadığının, ahlaki durumunun, yabancılar ile ilgisinin ve sır saklama yeteniğinin mevcut kayıtlardan ve yerinden araştırılmaksuretiyle saptanması ve değerlendirilmesini,” tanımlarına yer verilmiş, “Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında araştırılacak hususlar” başlıklı 11. maddesinde de; ”Güvenlik soruşturması ve arşiv araştırmasında kişinin içinde bulunduğu ortam da dikkate alınarak: a) Kimlik kontrolü, kimlik kayıtlarının doğruluk derecesi, uyrukluğu, geçmişte yabancı bir devletin uyrukluğuna girip girmediği, b) Kolluk kuvvetleri tarafından halen aranıp aranmadığı, kolluk kuvvetlerinin ve istihbarat ünitelerinin arşivlerinde bilgiler bulunup bulunmadığı, adli sicil kaydının ve hakkında bir tahdidin olup olmadığı, c) Yıkıcı faaliyetlerde bulunup bulunmadığı ve 5816 sayılı Atatürk Aleyhine İşlenen Suçlar Hakkında Kanuna ve Atatürk ilke ve inkılaplarına aykırı davranıp davranmadığı. d) Şeref ve haysiyetini ihlal edecek ve görevine yansıyacak şekilde kumara, uyuşturucuya, içkiye, paraya ve aşırı bir şekilde menfaatine düşkün olup olmadığı, ahlak ve adaba aykırı davranıp davranmadığı, e) Yabancılarla, özellikle hasım ve hasım olması muhtemel Devlet mensupları ve temsilcileriyle ilgili derecesinin iç yüzü ve nedeni, f) Sır saklama yeteneğinin olup olmadığı, araştırılır.” kuralı yer almıştır. • @avukat-baran-doğan
  Çok teşekkür ederim vermiş olduğunuz bilgiler için; • Merhaba 10 sene önce bi kavgayaya karıştım 18 mi yeni doldurmuştum bel üstü birini bıçakladım kalıcı bi hasar olmadı 30 ay ceza aldım o zaman yattım hükmümü tamamladım ondan sonra bi sıkıntım olmadı şimdi evlendim birde çocuğum var garsonluk yapıyorum ama İyi bi garson olmama rağmen sabıkamdan dolayı 2. Sınıf işletmelerde çalışıyorum. Bu mağduriyetimi önlemek için ne yapabilirim sildire bilirmiyim • Adli sicil kaydınızı nasıl sildirebileceğinizi şu makaleyi okuyarak öğrenebilirsiniz: Adli sicil kaydının silinmesi