Bakire olmadığımın babama söylenmesi • Eski erkek arkadaşım telefonla babamı arayarak bakire olmadığımı söyledi ve babam beni evden kovdu. Evlatlıktan redde kadar gideceğini söylüyor. Karşı tarafa bir cezai yaptırım uygulanamaz mı ? • Aleyhinize işlenen fiil, özel hayatın gizliliğini ihlal suçu teşkil etmektedir.

  Özel hayat; başkalarının bilmediği ve bilmesi gerekmediği, kişinin herkesten gizlediği hayatıdır. Bu nedenle cinsel mahremiyetiniz de özel hayat kapsamındadır. Başkaları tarafından öğrenilmesini istemediğiniz cinsel hayatınıza dair bir bilginin, örneğin babanıza bakire olmadığınızın söylenmesi suçtur.

  Özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun cezası şu şekildedir:

  5237 sayılı TCK Madde-134

  (1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

  (2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.