İkinci isim sildirme • İki ismim var fakat ikinci usmum uzun soyadımla beraber yazıldığında tam ismim resmi kurumlarda girdiğim sınavlarda sığmayabiliyor ve alay konusu olabiliyor bi değiştirme isteğim yok sadece ikinci uzun adımı sildirmek istiyorum nasıl bir yol izlemeliyim • İsim değiştirme Medeni Kanunun 27. maddesi gereği haklı sebebin varlığı halinde mümkündür. Haklı sebep çok geniş olarak ele alınmaktadır. Çevrenizde alay konusu olması haklı bir sebep olarak değerlendirilir. Ayrıca bu dava sizin özel vekalet verdiğiniz bir avukat aracılığıyla açılabileceği gibi kendiniz de bizzat açabilirsiniz. Mahkeme genellikle isim değiştirme davasında tanık dinleyerek karar verir. Ayrıntılı bilgi için İsim Değiştirme ve Soyadı Değiştirme Davası adlı makaleyi inceleyebilirsiniz.

  Türk Medeni Kanunu 27. maddesi şöyledir.

  Adın değiştirilmesi

  • Madde 27- Adın değiştirilmesi, ancak haklı sebeplere dayanılarak hâkimden istenebilir.

   Adın değiştirildiği nüfus siciline kayıt ve ilân olunur.

   Ad değişmekle kişisel durum değişmez.

   Adın değiştirilmesinden zarar gören kimse, bunu öğrendiği günden başlayarak bir yıl içinde değiştirme kararının kaldırılmasını dava edebilir.