3269 Uzman Erbaş Kanunu • Değerli Hocam ;

  3269 Uzman Erbaş Kanununa tabi olarak görev yaparken Askeri ceza kanununa muhalefet ve Resmî belgede sahtecilik suçlamaları ile 4 ay süre ile ceza evinde kaldık mahkemememiz devam etmekte verilmiş bir karar henüz yok. Tutuklu bulunduğumuz sürenin 3.ay dolması itibari ile Uzman Erbaş Yönetmeliğinin
  Madde -13
  Görevde başarısız olanlar ile kendisinden istifade edilemeyeceği (atış, spor, eğitim, operasyon ve istihdam edildikleri kadro görev yerlerinde ve davranışlarında askerlik mesleği değerlerini sergilemede, ikazlara rağmen istenen düzeye ulaşamayan ve aşırı derecede borçlananlardan bu durumu rapor, tutanak ve her türlü belge ile kanıtlananlar, mazeretsiz olarak bir sözleşme yılı içerisinde yedi gün ve daha uzun süre ile göreve gelmeyenler) anlaşılan, atandıkları kadro görev yerleri ile ilgili olarak üç ay ve daha uzun süreli bir kurs veya eğitime gönderilenlerden kurs veya eğitimde başarısız olan uzman erbaşların, barışta sözleşme sürelerine bakılmaksızın Türk Silahlı Kuvvetleri ile ilişikleri kesilir. Bunlar yedekte er kaynağına alınır.
  Hükmü öne sürülerek sözleşmemiz idare tarafından fesih yoluna gidilmiştir.

  Bölge idare mahkemesine açmış olduğumuz itiraz davası ceza mahkemesini sonucunu beklemektedir.

  Ceza mahkemesinin HAGB yada Beraat kararı vermesi gibi her iki durum içinde yönetmeliğe aykırılık oluşmuş olurmu.
  Şimdiden teşekkür ederim.