Açık Ceza Evine Geçiş (FETÖ Örgüt Üyeliği) • Iyi günler fetoden 2 yıl 1ay 0 gün cezanın yatarı nedir ve açık ceza evine ne kadar sürede geçilir? Etkin pişmanlıktan yararlanıldı. Teşekkür ederim. • Somut olayınızda hükümlünün kapalı cezaevinde 1 ay kalması gerekir. İyi halli olmak kaydıyla (disiplin cezası olmaması ve iyi halli olduğuna dair karar verilmek kaydıyla) 1 ay kapalıda kalan hükümlü açık cezaevine geçebilir. Mevzuatın somut olayınıza ilişkin kısmı aşağıda açıklanmıştır.

  AÇIK CEZA İNFAZ KURUMLARINA AYRILMA YÖNETMELİĞİ

  Kapalı kurumdan açık kuruma ayrılacak hükümlüler

  MADDE 6 – (1) Hükümlülerden;
  a) (Değişik:RG-22/8/2015-29453) Toplam (Değişik ibare:RG-22/2/2017-29987) cezaları on yıldan az olanlar bir ayını, kurumlarda infaz edip, iyi hâlli .....kalanlar açık kurumlara ayrılabilir.

  Madde 6 - (2) Açık kurumlara ayrılabilmek için, ayrıca;
  c) 29/7/2003 tarihli ve 4959 sayılı Topluma Kazandırma Kanunu, 30/7/1999 tarihli ve mülga 4422 sayılı Çıkar Amaçlı Suç Örgütleri ile Mücadele Kanununun 14 üncü maddesi ve 5237 sayılı Kanunun 221 inci maddesinden yararlananların koşullu salıverilme tarihine iki yıldan az süre kalması,
  ç- Terör ve örgütlü suçlardan hükümlü olup, mensup oldukları örgütten ayrıldıkları idare ve gözlem kurulu kararıyla tespit edilenlerin koşullu salıverilme tarihine bir yıldan az süre kalması şartı aranır. • Büyük bir ihtimalle sadece fetö kurumları ile ilişkili olduğu için bu kadar cüzi ceza verilmiştir. Açık cezaevinde tahminime göre 4-6 ay bir süre içerisinde geçer. Ardından 8 ay ceza çeker. Totalde sizin deyiminizle yatarı 1veya 1,5 yıl kadar. • 2 yıl 1 ay 221/2 den (örgüt üyeliği/etkin pişmanlık) ceza aldım. infaz/açık cezaevine geçme şartı olarak toplam cezanın 1/3 yani 25 ayın üçte birini iyi halli olarak kapalı cezaevinde tamamladıktan sonra (8 ay) açık cezaevine alındım. açık ceza evine geçer geçmez denetimli serbestlik için dilekçemi verdim, infaz hakimliği talebimi kabul etti ve 4 gün açık ceza evinde kaldıktan sonra kalan yatarım olan 10 ay için denetimli serbestlik verdi. şu an denetimli serbestlik olarak yükümlülüklerimi yapıyorum. 3 ay kamu yararına çalışma, 3 ay gece belirli saatlerde ev hapsi elektronik kelepçeli, haftada 4 gün imza vs. kapalı ceza evinde kalma ve açık ceza evine geçme konusunda farklı illerde farklı uygulandığı şeklinde duyumlar var ve aşağı yukarı 10 ilin cezaevi toplam ceza üzerinden değil yatar ceza üzerinden hesap yapıyor açık ve denetimli için. aynı şartlarda bir kişi var tanıdığım, o 6 ay ceza evinde kaldı 12 ay denetimli verildi ben 8 ay cezaevinde kaldım 10 ay denetimli verildi. nihayetinde Allahıma şükür o ortamdan kurtuldum, Allah düşmanıma bile göstermesin cezaevini. Bir şekilde yolu cezaevine düşmüş olanları da Allah bir an önce kurtarsın. Kader mahkumu olan, mazlum olan, günahsız olan, masum olan kim varsa hepsi de bir an önce özgürlüklerine kavuşsunlar inşallah. özgürlük çok değerli bir şeymiş insan cezaevinde daha iyi anlıyor. ben 8 ayda bu karara vardım, yıllarca kalanlar ne yapsın, Allah sabırlar versin hem mahkumlara hem de mahkum yakınlarına. • 2 yıl 1 ay 221/2 den (örgüt üyeliği/etkin pişmanlık) ceza aldım. infaz/açık cezaevine geçme şartı olarak toplam cezanın 1/3 yani 25 ayın üçte birini iyi halli olarak kapalı cezaevinde tamamladıktan sonra (8 ay) açık cezaevine alındım. açık ceza evine geçer geçmez denetimli serbestlik için dilekçemi verdim, infaz hakimliği talebimi kabul etti ve 4 gün açık ceza evinde kaldıktan sonra kalan yatarım olan 10 ay için denetimli serbestlik verdi. şu an denetimli serbestlik olarak yükümlülüklerimi yapıyorum. 3 ay kamu yararına çalışma, 3 ay gece belirli saatlerde ev hapsi elektronik kelepçeli, haftada 4 gün imza vs. kapalı ceza evinde kalma ve açık ceza evine geçme konusunda farklı illerde farklı uygulandığı şeklinde duyumlar var ve aşağı yukarı 10 ilin cezaevi toplam ceza üzerinden değil yatar ceza üzerinden hesap yapıyor açık ve denetimli için. aynı şartlarda bir kişi var tanıdığım, o 6 ay ceza evinde kaldı 12 ay denetimli verildi ben 8 ay cezaevinde kaldım 10 ay denetimli verildi. nihayetinde Allahıma şükür o ortamdan kurtuldum, Allah düşmanıma bile göstermesin cezaevini. Bir şekilde yolu cezaevine düşmüş olanları da Allah bir an önce kurtarsın. Kader mahkumu olan, mazlum olan, günahsız olan, masum olan kim varsa hepsi de bir an önce özgürlüklerine kavuşsunlar inşallah. özgürlük çok değerli bir şeymiş insan cezaevinde daha iyi anlıyor. ben 8 ayda bu karara vardım, yıllarca kalanlar ne yapsın, Allah sabırlar versin hem mahkumlara hem de mahkum yakınlarına.