Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu ve Cezası • Avukat bey bir arkadaşımın özel görüntüleri facebook ve twitter üzerinden paylaşılmış, insanlar da görmüş burda özel hayatın gizliliğini ihlal suçundan şikayetçi olsak -yapan kişiyi biliyoruz- yapan kişi ceza alır mı teşekkürler
  soru makalesi: https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ozel-hayatin-gizliligini-ihlal-sucu.html • Somut durumuzda özel hayatın gizliliğini ihlal suçu işlenmiş, hem de suçun nitelikli hali olan TCK md. 134/2'deki suç işlenmiştir. Yani suçun facebook veya twitter üzerinden işlenmesi ağırlaştırıcı nedendir. İşlenen suç, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunun nitelikli bir şekli olan <strong>Özel hayatın gizliliğini ifşa suçu</strong> olarak vasıflandırılmaktadır. Şikayet ederseniz fail cezalandırılır • avukat bey benimbir dükkanım var o dükkanın karşısında başka şahsa ait bir arsayı aldım başka bir şahısta hissesi bulunduğu arsayı aldım diye benim dükkanımın karsısındaki evinin dışına burayı gözetleyen 2 adet kamera taktırdı sadece kameralar yola değil benim dükkanımı gözetliyor sebebi saat 22 00 dan sonra gelen alkol yasağı ben alkol satmıyorum saat 22 00 dan sonra fakat 22 00 dan sonra da müşteri geliyor cerez kola meshubat v.b şeyler alıyor benim dükkanıma bunların kamerayla gözetim alması özel hayatın ihlaline girermi yada bunlar bu içki satıyor 22 00 dan sonra diyebilirmi sonuçta satışlarım düştü buraya izleniyor diye üniversite öğrencisi yada başka müşteriler gelmiyor çünkü elinde alkolle bi kadın yasağın olmadığı bir saat te artık gelmiyor çünkü izlendiğini biliyor sonuçta bir suç işlemiyor yasal çerçevelerde saat 22 00 dan önce alışverişini yapıyor ama toplumdan utandığından ve izlendiğinden dolayı alışverişi kesti bu konuda bana yardımcı olursanız çok sevinirim saygılarımla şimdiden teşekkür ederim • Somut durumuzda olay şu suçlardan biriniz oluşturabilir: Kişilerin özel hayatı gözlenerek kayda alınıyorsa <strong>"özel hayatın gizliliğini suçu"</strong>, eğer iş ve çalışma hürriyetiniz engelleniyorsa "iş ve çalışma hürriyetini engelleme suçu" veya TCK md. 123'te düzenlenen "kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu" işlenmiş olabilir. Ayrıntıları bir ceza avukatı ile yüz yüze görüşünüz. • İşlenen suç <strong>özel hayatın gizliliğini ihlal suçu</strong> değil, kişilerin huzur ve sükununu bozma suçudur. Mahkemenin karar sonucu hakkında görüş bildiremeyiz. Ancak gerek özel hayatın gizliliğini ihlal suçu gerekse kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu seçenek yaptırımlara çevrilebilen suçlardandır • YORUM KURALLARI
  1- Sitenin amacı hukuki yardım değil, somut olaylar üzerinden hukuk bilgisine erişimin kolaylaştırılmasıdır.<br>2- Daha önce cevaplanmış benzer nitelikte sorular cevaplanmadan silineceğinden önceki yorumlar okunmalıdır.<br>3- Yorum, ilgili konu linkinde kısa bir şekilde yapılmalıdır. <br>4- "Özel Hayatın Gizliliğini İhlal Suçu" dışındaki sorularınızı "Ceza Avukatı" linkinden sorunuz: <a href="http://goo.gl/2jLDlW" rel="nofollow noopener" title="goo.gl/2jLDlW">goo.gl/2jLDlW</a> • avukat bey benim iş yerimin karşısına aramda hüsumet bulunan komsum tarafından yerleştirilen kamerayla görüntü alınmak suretiyle gece saat 22 00 dan sonra alkol sattığım söğleniyor bu görüntüler mahkemede bana ceza verilmek için delil olarak kullanılırmı teşekkürler saygılar • Avukat bey.Ben devlet memuruyum.İş yerimde mobinge maruz kaldığım müdürüm ben masamda yokken benim cep telefonumu habersiz kurcalamış olup,bana ait Watsaap bilgilerime ulaşmak isterken watsapp proğramıma ait telefonumda şifre olduğu için,3 kez telefonumda şifre denemesi yapıp şifremi yanlış girince,güvenlik duvarı müdürümün fotoğrafını çekmiş.Ben hakkımı aramak isterken o müdür olduğu için, cebren,hile ve baskı ile kurumumla ilişiğim kesildi.Fotoğrafın üstünde tarih ve saat mevcut.Bu kişi haberiniz olmadan güvenlik duvarınızı yıkmaya çalıştı yazıyor.Kurumdaki tüm kameralar ben odamdan çıktığım esnada bu durumun vukuu bulduğunu gözlemledi.Fakat şifayen danıştığım avukatlar bunun suç teşkil edemeyeceğni iddea etti.Ben başka bir kuruma geçtim.Kişi ben mahkemeye vermediğim için halen eski görevinde.üstelik bir makam yükseldi.Ben kadını<a href="http://m.ve" rel="nofollow noopener" title="m.ve">m.ve</a> o kişi art niyetli mobing uyguladı.telefona da bu yüzden baktı.bu durum özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna girer mi ? • Özel hayatın gizliliğini ihlal suçu, yaşamın özel alanlarını korumayı hedefleyen bir suçtur. Telefonunuz içinde başkaları tarafından görülmesini istemediğiniz özel hayat alanına ilişkin resim, video vs. kişisel bilgiler mevcuttur. Bu sizin özel hayat alanınızdır. Kim bu özel hayat alanına izin almadan girerse <strong>özel hayatın gizliliğini ihlal suçu</strong> meydana gelir.
  Somut durumunuzda fail tarafından özel hayat alanına girmek için teşebbüste bulunulmuş, ancak failin elinde olamayan bir nedenle girilememiştir. Bu nedenle, fail "özel hayatın gizliliğini ihlal suçuna teşebbüs" hükümleri gereği cezalandırılmalıdır. Şikayetçi olmanız halinde fail hakkında soruşturma açılır. • Olay 2015 şubat ayında oldu.Bu süreçte kişi kendisini korumak adına amir olduğu için kendisine kendisi gibi amir yandaş da buldu. konuşmayım şikayet etmeyeyim diye iş şartlarımı zorlaştıracak şekilde beni istemediğim kötü bir yere görevlendirdiler.Üstelik işimde o kadar başarılı bir insan iken apar topar kurumumla ilişiğim kesilince insanlar hakkımda bir sürü kötü şeyler düşündüler..Şikayet edip de fotoğraf delil mi olur denilip kendimi aklayamam düşüncesi ile önceliği içinde bulunduğum iş yerimden onun bana ulaşamayacağı başka bir iş yerine geçmeye çalışma ve geçtikten sonra da yeni amirim ( onların da bir üst amiri kurum olarak) '' gerekeni ben yapacağım bekle'' demesine rağmen kişi halen eski yerinde devam etmektedir.Olay olalı tam bir yıl geçti bu şekilde.Ben şikayet süresini geçirmiş mi oldum.6 ay diye biliyorum.Şimdiden sonra birşey yapabilirmiyim?Teşeşekkür ederim ilginiz için. • Merhaba.
  Ahmet ve Ayşe iki sevgilidir. Ahmet Ayşe'ye tecavüz etmeye kalkar fakat Ayşe bir şekilde bu durumdan kurtulur ve Ahmetle bir daha görüşmez. Bu durumu bir web sitesinde Ahmet'in adını ve soyadını vererek anlatır. Bu durumda Ahmet'in özel hayatına müdahale edilmiş olur mu? • TÜRKİYE<p>BAROLAR BİRLİĞİ</p><p>MESLEK KURALLARI</p><p>TBB’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel Kurulu’nda kabul edilmiş ve 26 Ocak 1971 tarihli TBB</p><p>Bülteni’nde yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.</p><p>I. Genel Kurallar</p><p>1. Türk avukatları, baroların ve Türkiye Barolar Birliği’nin bağımsızlığı gereğine inanmışlar ve bu</p><p>konuda kendilerine gerek kişi, gerek kuruluş olarak düşen görevleri başarma kararına varmışlardır.</p><p>2. Mesleki çalışmasında avukat, bağımsızlığını korur; bu bağımsızlığı zedeleyecek iş kabulünden</p><p>kaçınır.</p><p>3. Avukat, mesleki çalışmasını kamunun inancını ve mesleğe güvenini sağlayacak biçimde ve işine</p><p>tam bir sadakatle yürütür.</p><p>4. Avukat, mesleğin itibarını zedeleyecek her türlü tutum ve davranıştan kaçınmak zorundadır.</p><p>Avukat, özel yaşantısında da buna özenmekle yükümlüdür.</p><p>5. Avukat, yazarken de, konuşurken de düşüncelerini olgun ve objektif bir biçimde açıklamalıdır.</p><p>Mesleki çalışmasında avukat, hukukla ve yasalarla ilgisiz açıklamalardan kaçınmalıdır.</p><p>6. Avukat, iddia ve savunmanın hukuki yönü ile ilgilidir. Taraflar arasında anlaşmazlığın</p><p>doğurduğu düşmanlıkların dışında kalmalıdır.</p><p>7. Avukat, salt ün kazandırmaya yönelen her türlü gereksiz davranıştan titizlikle kaçınmalıdır.</p><p>a. Avukat, yalnız adres değişikliğini, reklam niteliğini taşımayacak biçimde, ilan yoluyla</p><p>duyurabilir.</p><p>b. Avukatın başlıklı kağıtları, kartvizitleri, büro levhaları reklam niteliği taşıyabilecek aşırılıkta</p><p>olamaz.</p><p>c. Avukat, telefon rehberinde meslekler kısmında adres yazdırabilir. Bunun dışında farklı</p><p>büyüklükte harflere ya da ilan niteliğinde yazılara yer verdiremez.</p><p>d. Ortak büro kuran avukatlar, büronun reklam aracı olmamasına, hukuk bürosu olma niteliğini</p><p>yitirmemesine dikkat ederler.</p><p>8. Avukat kendine iş sağlama niteliğindeki her davranıştan çekinir.</p><p>9. Avukat, kanunen bulunduğu başkaca mevki ve olanaklarının mesleki çalışmalarına etkili</p><p>olmamasına dikkat eder.</p><p>Avukat, mesleki çalışması dışında kişisel anlaşmazlıklarda, avukatlık sıfatının özelliklerinden</p><p>yararlanamaz.</p><p>10. Avukat, aynı dava için birbirine karşıt isteklerde bulunamaz.</p><p>11. Avukat, Türkiye Barolar Birliği’nce kabul olunan mesleki dayanışma ve düzen gereklerine</p><p>uygun davranmak zorundadır.</p><p>12. Avukat, bürosunun görevin vakarına uygun biçimde tutulmasına çaba gösterir.</p><p>13. Uzunca bir süre bürosundan uzak kalmak zorunda bulunan avukat, işlerine bakacak,</p><p>müvekkillerini kabul edecek meslektaşının adını barosuna bildirir.</p><p>14. Avukat meslek kuruluşlarınca verilen görevleri, haklı sebepler dışında, kabul etmek</p><p>zorundadır.</p><p>15. Mesleki çalışmasından ötürü aleyhine açılan dava layihasının bir örneğini, avukat barosuna</p><p>verir. Baronun hukuki anlaşmazlıklardaki arabuluculuk teklifini kabul etmek zorundadır.</p><p>16. Avukat, kendisiyle ilgili her türlü belgeleri baroda görmek hakkını haizdir.</p><p>II. Yargı Organlarıyla ve Adli Mercilerle İlişkiler</p><p>17. Hakim ve savcılarla ilişkilerinde, avukat, hizmetin özelliklerinden gelen ölçülere uygun</p><p>davranmak zorundadır. Bu ilişkilerde karşılıklı saygı esastır.</p><p>18. Avukat, daha önce hakim, savcı, hakem ya da başka resmi bir sıfatla incelediği işte görev</p><p>alamaz.</p><p>19. Hakim ve savcı ile hısımlık ya da evlilikten gelen engelleri gösteren, kanun hükmünde yazılı</p><p>derece dışında kalan hısımlıklar ve başkaca yakınlıklarda, avukat, meslek onuruna en uygun biçimde</p><p>takdirini kullanır.</p><p>20. Avukatlar ve avukat stajyerleri, mesleğe yaraşır bir kılık ve kıyafetle1 mahkemelerde görev</p><p>yaparlar. Duruşmalara, Türkiye Barolar Birliği’nce şekli saptanmış cübbe ile ve temiz bir kıyafetle</p><p>çıkarlar. Erkek avukatlar, iklim ve mevsim koşullarının elverdiği ölçüde kravat takarlar.2</p><p>21. Avukat duruşmayı terk edemez. Ancak kişisel veya meslek onurunun zorunlu kıldığı hallerde</p><p>duruşmalardan ayrılabilir. Bu durumda avukat derhal baroya bilgi verir.</p><p>22. Avukat savunma için zorunlu olmadıkça davanın uzaması sonucuna varacak isteklerden</p><p>kaçınır.</p><p>23. Hakimin reddi, savcıların ve başkaca adalet görevlilerinin reddi veya şikayet edilmesi</p><p>konusunda ve genellikle konuşmalarında ve yazılarında avukat, kanunun gerektirdiği gerekçeleri</p><p>amacı aşmayacak biçimde açıklar.3</p><p>Ret veya şikayet dileklerinin bir örneği de baroya verilir.</p><p>24. Avukat, ilerde tanık olarak dinlenecek kimselerden, istisnai olarak bazı hususları öğrenmek</p><p>mecburiyetinde kalmış olursa, onları etkilemiş olma şüphesi altına düşmekten kaçınmalıdır. Avukat,</p><p>tanıklara tavsiyelerde bulunamaz, ne şekilde tanıklık edecekleri veya hakim önünde nasıl hareket</p><p>edecekleri hakkında talimat veremez.</p><p>25. Avukat, mahkeme kalemlerinde, icra dairelerinde ve her türlü mercilerde çalışan görevlilerle</p><p>olan ilişkilerinde de meslek onuruna ve ağırbaşlılığına uygun tutum ve davranışlarını korur.</p><p>1 8 DD 12.11.2014 T. 2012 / 5257 E , 2014 8567 K. sayılı kararı ile bu maddede yer alan “başları açık” ibaresinin</p><p>kaldırılmasına karar verilmiştir.</p><p>2 Türkiye Barolar Birliği’nin 27-28 Mayıs 1989 tarihinde Giresun’da yapılan XX. Olağan Genel Kurul kararıyla değişik metin.</p><p>3 Danıştay İDDK 07.05.2014 T. 2011/1436 E. 2014/2028 K. Sayılı kararı ile bu kuralda hukuka uyarlılık</p><p>bulunmadığı yönünde bozma kararı verilmiştir.</p><p>III. Meslektaşlar Arası Dayanışma ve İlişkiler</p><p>26. Hiçbir avukat, bir meslektaşının mesleki tutum ve davranışları hakkındaki düşüncelerini</p><p>kamuoyuna açıklayamaz. Bu yoldaki şikayetlerin mercii yalnız barolardır.</p><p>27. Hiçbir avukat, herhangi bir meslektaşı özellikle hasım vekili meslektaşı hakkında küçük</p><p>düşürücü nitelikteki kişisel görüşlerini açıkça belirtemez.</p><p>Bir avukat, başka bir avukata karşı asıl ya da vekil sıfatıyla takip edeceği davayı kendi barosuna bir</p><p>yazı ile bildirir.4 Bu kural, bilgi verme yükümlülüğü ile bağlı olarak baroların ve Türkiye Barolar</p><p>Birliği’nin üçüncü şahısların aleyhine veya üçüncü şahısların barolar ve TBB aleyhine açacağı davalar</p><p>için de geçerlidir.5</p><p>Resmi ya da özel kuruluşlarda bağımlı olarak birlikte çalışan avukatlar, kadro görevleri ne olursa</p><p>olsun, adalet ve eşitlik ilkelerinden ayrılmamaya ve iş dağıtımı, denetimi ve her türlü iş ilişkilerinde</p><p>meslek dayanışmasına ve onuruna uymayan davranışlardan kaçınmaya özen göstermekle</p><p>yükümlüdürler.6</p><p>28. Bir başka baro bölgesinde ilk kez bir davaya giden avukat, o yer Baro Başkanı’na nezaket</p><p>ziyaretinde bulunmaya gayret eder.</p><p>29. Bir meslektaşının ölümü veya başkaca nedenlerle, Baro Başkanı’nca görevlendirilen avukat,</p><p>kabul edilebilir bir neden göstermeksizin bu görevi reddedemez.</p><p>30. Mesleki çalışmada avukatlar arasında usule ilişkin işlemlerde ve dosya incelemelerinde</p><p>dayanışma gereği sayılabilecek yardımlar ve kolaylıkla esirgemezler.</p><p>Duruşmaya geç kaldığı için hakkında gıyap kararı alınan avukat hemen gelmişse, diğer taraf vekili</p><p>olan avukat, gıyap kararının kaldırılmasını veya düzeltilmesini istemek zorundadır.</p><p>Bir başka yerdeki duruşmasına mazereti nedeniyle gidemeyen avukat, karşı taraf avukatı bir başka</p><p>yerden geliyorsa, mazeretini önceden meslektaşına bildirmelidir.</p><p>Avukatlar arasında “özeldir” kaydı taşıyan yazışmalar, yazanın rızası alınmadan açıklanamaz.</p><p>31. Avukat hasım tarafın ancak avukatı ile görüşebilir.</p><p>(Hasmının avukatı yok ise) avukatın hasımla teması zorunlu sınırlar içinde kalır. Hasım tarafla her</p><p>temasından sonra avukat müvekkiline bilgi verir.</p><p>32. Avukat, dava türü ve usulü ne olursa olsun, mahkemeye verdiği layiha ve önemli belgelerin</p><p>birer örneğini (istenmese de) karşı taraf vekili meslektaşına verir.</p><p>33. Yanına stajyer almayı kabul eden avukat, stajyerlerin iyi yetişmesi için gerekli dikkati ve ilgiyi</p><p>gösterir ve olanaklarını hazırlar.</p><p>IV. İş Sahipleriyle İlişkiler</p><p>34. Avukat, müvekkiline davanın sonucu ile ilgili hukuki görüşünü açılayabilir. Fakat bunun bir</p><p>teminat olmadığını özellikle belirtir.</p><p>35. Avukat aynı davada, birinin savunması öbürünün savunmasına zarar verebilecek durumda</p><p>olan iki kişinin birden vekaletini kabul etmez.</p><p>4 Danıştay İDDK 31.03.2014 T. 2011/76 E. 2014/1397 K. Sayılı kararı ile bu kuralda hukuka uyarlılık bulunmadığı</p><p>yönünde bozma kararı verilmiştir.</p><p>5 Türkiye Barolar Birliği’nin 12-13-14 Ocak 1978 tarihinde Ankara’da yapılan XI. Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.</p><p>6 Türkiye Barolar Birliği’nin 10-11-12 Ocak 1980 tarihinde Ankara’da yapılan XIII. Genel Kurulu’nda kabul edilmiştir.</p><p>36. Bir anlaşmazlıkta taraflardan birine hukuki yardımda bulunan avukat, yararı çatışan öbür</p><p>tarafın vekaletini alamaz, hiçbir hukuki yardımda bulunamaz.</p><p>Ortak büroda çalışan avukatlar da, yararları çatışan kimseleri temsil etmemek kuralı ile bağlıdırlar.</p><p>37. Avukat meslek sırrı ile bağlıdır.</p><p>a. Tanıklıktan çekinmede de bu ölçüyü esas tutar.</p><p>Avukat, davasını almadığı kimselerin başvurması nedeniyle öğrendiği bilgileri de sır sayar.</p><p>Avukatlık sırrının tutulması süresizdir, meslekten ayrılmak bu yükümü kaldırmaz.</p><p>b. Avukat, yardımcılarının, stajyerlerinin ve çalıştırdığı kimselerin de meslek sırrına aykırı</p><p>davranışlarını engelleyecek tedbirler alır.</p><p>38. Avukat, kendisine teklif edilen işi gerekçe göstermeden de reddedebilir. Takdirine esas olan</p><p>nedenleri açıklamak zorunda bırakılamaz.</p><p>Avukat, zamanının ve yeteneklerinin erişemediği bir işi kabul etmez.</p><p>Avukat, davayı almaktan ve kovuşturmaktan çekinme hakkını müvekkiline zarar vermeyecek</p><p>biçimde kullanmaya dikkat edecektir.</p><p>39. İş sahibi anlaşmayı yaptığı avukattan sonra ikinci bir avukata da vekalet vermek isterse, ikinci</p><p>avukat işi kabul etmeden önce, ilk vekalet verilen avukata yazıyla bilgi vermelidir.</p><p>40. Avukat kesin olarak zorunlu bulunmadıkça, müvekkili adına basına açıklamada bulunamaz.</p><p>Açıklamalarda, adalete etkili olmak amacı güdülemez.</p><p>41. Avukat baktığı davada, görevini savsayarak ya da kötüye kullanarak, müvekkili zararına</p><p>kendisine bir yarar sağlayamaz.</p><p>42. Avukat, işle ilgili giderleri karşılamak üzere, avans isteyebilir. Avansın işin gereğini çok</p><p>aşmamasına, avanstan yapılan harcamaların müvekkile zaman zaman bildirilmesine ve işin sonunda</p><p>avanstan kalan paranın müvekkile geri verilmesine dikkat edilir.</p><p>43. Müvekkil adına alınan paralar ve başkaca değerler geciktirilmeksizin müvekkile duyurulur ve</p><p>verilir.</p><p>Müvekkille ilgili bir hesap varsa, uygun sürelerde durum yazıyla bildirilir.</p><p>44. Avukat, müvekkilinden meslektaşlarına yönelecek sataşmaları önlemeye çalışır; gerekirse</p><p>vekillikten çekilebilir.</p><p>45. Avukat “hapis hakkı”nı alacağı ile oranlı olarak kullanabilir.</p><p>46. Adli müzaheretle görülen işler, başkaca işlere gösterilen özenle yürütülür.</p><p>47. Ücret davası açacak avukat, önce Baro Yönetim Kurulu’na bilgi verir. Bu konuda Baro Yönetim</p><p>Kurulu’nun görüşünü bildirme yetkisi vardır.</p><p>V. Avukatların Barolarla ve TBB ile İlişkileri</p><p>48. Baro Başkanlığı, Baro Yönetim ve Disiplin Kurulu üyelikleri ile Türkiye Barolar Birliği</p><p>Başkanlığı, Yönetim Kurulu üyeliği, Türkiye Barolar Birliği Disiplin Kurulu Başkanlığı ve üyeliği</p><p>görevleri bir kişide birleşemez.</p><p>VI. Yürürlük, Uygulama Alanı</p><p>49. Yukarıdaki meslek kurallarının sürekli gelişimini sağlamak üzere barolar, Türkiye Barolar</p><p>Birliği Genel Kurulu’na, gündeme ilişkin hükümlere uyma şartı ile yeni teklifler getirebilir.</p><p>50. Yukarıda yazılı meslek kuralları, Türkiye Barolar Birliği’nin 8-9 Ocak 1971 tarihli IV. Genel</p><p>Kurul Toplantısı’nda kabul edilmiş ve Türkiye Barolar Birliği Bülteni’nde yayımı tarihinde yürürlüğe</p><p>girmesine karar verilmiştir.....</p> • Merhaba
  Eski sevgilisinin face book g mail vb sosyal aglarını sevgılıyken kullandıktan sonra ailesi tarafından ablası yanı sıkayet etti ccocugu cocugun ne işlemıs sucu nede bır cezası var uzlasmak ıstenılmemıs ve mahkeme tarıhı bellı olmus sımdı aynı sucu hem kız hem cocuk ızledi ama karsı taraf sıkayetcı oldu cocuk ceza alırmı cunku kızın facesı sosyal agları ablasının gm ail ı uzerıne kayıtlı ve ablasıda evlendıgı ıcın ozel hayatı oldugunu ıdda etmıs sımdı bu cocuk napsın ? • çalıştığımız hastanede bir hemşire ile aramızda bir duygusal bağ oluştu. kurum müdürümüz benimle bu hemşirenin beraber aynı odada bulunmamızı, lavabolara aynı anda girip çıkmamızı vs hastanenin gizli kamerasından kayıt altına alarak bizi bu konuda tehdit etmektedir. hiçbir videoda kesinlikle cinsel içerikli bir görüntü yoktur. sadece mesela bu bölümlerde uzun süre içeride beraber kalmamızı ve çıkarken üstümüzün başımızın dağınık olmasını öne sürerek imalı bir biçimde bizim cinsel ilişkiye girdiğimizi ifade etmektedir. gerekirse de yasal yollara baş vurarak bizleri hastaneden hatta görevden uzaklaştıracağını söylemektedir.. bizler yaptığımızın yanlış olduğunu biliyoruz ancak müdür bu görüntüleri beraber aynı lojmanda kaldığımız kişilere göstererek benim hastane lojmanından çıkmamı istemektedir. bu görüntülerin bu şekilde paylaşılması yasal mıdır? ya da bu görüntülerin bu şekilde paylaşılması özel hayatın gizliliğini ihlale girer mi? beni bu görüntüleri beraber kaldığımız iş arkadaşlarıma göstererek beni lojmandan ayrılmaya mecbur tutması şantaja girer mi?<p>cevabınız için şimdiden teşekkürler.</p> • Beyan ettiğiniz şekilde özel hayatın gizliliğini ihlal suçu da şantaj suçu da işlenmiştir. Ancak, şantaj suçu daha ağır ceza gerektirdiğinden şantajı yapan kişi sadece şantaj suçundan cezalandırılır. Ayrıntıları bulunduğunuz yerde ceza avukatı bulunan bir hukuk bürosu ile görüşünüz. • Birinin arkasından yazı yolu ile başka bir arkadaşım ile görüştüm. bu konuştuğumuz şeyler bir kişinin aleyhineydi ve o kişi kağıtları beraber konuştuğumuz kişinin çantasından alıp okumuştur.aleyhine konuştuğumuz kişi o kağıtları arkadaşımın çantasından almıştır. biz onun arkasından konuştuğumuz için suçlu muyuz?veya aleyhine konuştuğumuz kişi suçlu mu? • Merhaba, öncelikle bu paylaştığınız faydalı içerik için çok teşekkür ederim. Ünlü olmayan kişilerin adını ve soyadını vererek onlarla alakalı yorumda bulunmak, bu kişilerin rızası olmadan onların fotoğrafını çekmek ve yayınlamak suç teşkil eder mi? Örnek vermek gerekirse, "Ayşe Sevim, Kaan Hara ile Karaköy'de sevgilisini aldatıyordu. " yazısı ve topluma açık yerde çekilen fotoğraflarının internette paylaşımı suç teşkil eder mi? • Merhaba<p>Ödenmemiş bir taksit ile ilgili zarfa konulmadan gelen ihtarname, bütün bilgiler açık bir şekilde gelen apartmana atılmıştır. Benim borç ve harcamalarımı komşuların yada bütün mahalleli bilmek zorundamı? Bu bir suçmudur? Şikayette bulunabilirmiyim?</p> • Açık alanlarda çekilen fotoğraflar nedeniyle kişilerin huzur ve sükununu bozma suçu oluşabilir. Bu fotoğrafların facebbok, twitter, instagram vb gibi sosyal medya araçlarıyla yayınlanması da özel hayatın gizliliğini ifşa suçunu oluşturur. • Özel hayatın gizliliği suçu, hayatın özel bölümünü düzenlemektedir. Alacak veya borçlarınızın özel hayatınızın ifşa edilmesi amacıyla ilan edilmesi de gizliliğin ihlalidir.
  Ancak somut durumda kaba bir davranış olduğu kabul edilebilecek bu davranış, özel hayatın gizliliğini ihlal suçunu oluşturmaz. • kolay gelsin rahatsız ediyorum kusura bakmayın ancak özel bir hastanede çalışıyorum ancak kendi şahsi telefonlarımızdan yaptığımız konuşmaların okunduğunu öğrendim bu özel hayatın gizliliği suçuna girer mi dav açsam kazanabilir miyim kazanırsam cezai çarptırımı ne olur ?? • Merhaba Baran Bey,<p>Apartmanımızın önündeki güvenlik kameramızdan, bir polisin saat 19 civarı -yani mesai saati dışında-, merkezi bir bölgedeki apartmanımızın önünde durup ardından zillerin fotoğrafını çektiğini gördük. Telefonundan çektiği fotoğrafı kontrol edip, ardından tekrar çekip yine kontrol etti. 3 zil var ve üçünde de aynı soyadlı bayan isimleri var. Açıkçası bu durum -hem de erkek bir polis memuru tarafından yapılması sebebiyle- bizi çok huzursuz etti. Şikayet etmeyi düşünüyoruz.</p><p>Bu durum, apartman zillerinin dışarıda olması sebebiyle özel hayatın gizliliğine girmeyebileceğini fakat kişilerin huzur ve sükununu bozma suçuna girip giremeyeceği veya olayın şikayet edildiği taktirde durumunun ne olacağı konusunda görüşünüzü öğrenmek istiyoruz.</p><p>Ayrıca, İstanbul dışında ikamet eden kişilerin avukatlığını almayı kabul edip etmediğinizi öğrenmemiz mümkün mü acaba?</p><p></p> • Baran Bey Merhaba,
  Günümüzde uygulanan OHAL nedeni ile kolluk kuvvetlerinin sokakta dolaşırken telefonumu alıp incelemesi özel hayatın ihlali suçuna girer mi? OHAL sebebiyle olmasa bile kolluk kuvvetlerinin kişisel eşyayı incele hakkına sahip midir? Bu inceleme için herhangi bir mahkeme kararı olması gerekmez mi? <br>Sorularımı cevapsız bırakmazsanız çok sevinirim.Teşekkür eder saygılar sunarım. • Üstadım saygılar, öncelikle verdiğiniz bilgilerle bizleri aydınlattığınız için teşekkür ederiz. Benimde bir maruzatım var. aynı işyerinde çalıştığımız üç kişi birlik olup bana ait facebook hesabımdaki özel mesajlarımı cep telefonlarıyla fotoğraflayarak diğer insanlara göndermişler. Bu durum kişisel bilgilerin çalınması ve yayılması , ayrıca haberleşmenin gizliliği ile ilgili suç kapsamı ve 3 kişi oldukları için de çete kapsamında ayrı ayrı değerlendirilip her suçtan ayrı dava açılabilir mi ? Ayrıca maddi olarakta zarara uğratmaya çalıştıkları (işten çıkarılma) ve bu olaylar neticesinde psikolojimin bozulmasına dayanarak diğer davalar haricinde maddi manevi tazminat davası açılabilir mi? Bu konuyla ilgili aydınlatıcı bilgilerinizi paylaşırsanız çok müteşekkir olurum. Ve dava açılabilir, ceza almaları kesindir derseniz bu davalarda sizlerle çalışmak isterim. Saygılar. • slm cep telefonuna yüklenen casus yazılım sonucu aramalarım sms ve whatsapp yazışmalarım galeri resimlerime ulaşılmıştır.bunun ispatını da yetkili bir yazılım uzmanı tarafından belgelendirilmiştir.maddi ve manevi yükümlülüklri cezai uygulaması nedir acaba • Merhaba,
  Eşim yaşadığımız katta ortak alanın kamera kayıtlarını apartman yönetim ve güvenlikten alıp mahkemede kullanmak istiyor, görüntüde işlenen bir suç yok sadecce kapı önüne biraz uygunsuz vaziyette çıkıp kendisini tekrar içeri çağrıyorum. Bu görüntülere ulaşabildiği ve mahkemede kullannmak istediği için özel hayatımın gizliliğini ihlal eder durumundamıdır. Ben çok rahatsız oldum ve kabul etmiyorum, hiçbirşeyi ispatlamayan boş bir kayıt ancak kullanılmasını kabul etmiyorum hangi maddeden bir suçtur • Avukat Bey;
  Eşler arasında yaşanan tartışma sonucunda bir eşin diğer eşe hakaret ve aşağılayıcı ifadeler kullanması ve mağdur eşin ses kaydı alması durumunda;<br>1-) Bu eylem ceza hukuku anlamında bir suç teşkil eder mi?<br>2-) Bu ses kaydı boşanma davasında delil olarak kullanılabilir mi?<br>3-) Boşanma davasında delil olarak kullanılarak ifşa edilmesi durumunda herhangi bir suç oluşur mu? <br>Cevaplarınız için şimdiden teşekkür ederim. • kolay gelsin hayırlı günler böyle bir durumla suçlandım lakin görüntüleri bana kişi kendisi göndermedi birlikte oldugumuz dönemde başka şahıslara uygunsuz fotograflarını atmış bende parmagımdakini çıkarıp sürekli o bizim namusumuz diyen 2 kuzenine gönderdim. bana sürekli rahatsızlık verdiklerinden dolayı şimdiki sevgilisi ve kendisi hakkında şikayette bulundum onlarda karşı dava açtılar bu görüntüleri tehdit ve şantajla tekrar birlikte olma pahasına kullandıgımı beyan etmişler mahkeme günü geldiğinde dosyanın bu denli yuklu oldugunu bilmediğimden ben kendi şikayetimden vazgeçtim karşı taraf katılmadı. ikinci oturumda karşı taraftan erkek kişi şikayetten vazgeçti kız geçmedi dolayısıyla indirimli olarak 3 yıl 12 gün ceza aldım lakin kız ifadesinde ben gönderdim görüntüleri dedi itirazımda hakim önemsemedi yargıtaydan dosya ne diye döner ? • YORUM KURALLARI
  1- Sitenin amacı hukuki yardım değil, somut olaylar üzerinden hukuk bilgisine erişimin kolaylaştırılmasıdır.<br>2- Daha önce cevaplanmış benzer nitelikte sorular cevaplanmadan silineceğinden önceki yorumlar okunmalıdır.<br>3- Yorum, ilgili konu linkinde kısa bir şekilde yapılmalıdır. <br>4- Özel Hayatın Gizliliğini İhal Suçu dışındaki sorularınızı şu linkten sorunuz: <a href="https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ceza-avukatinin-islevi.html" rel="nofollow noopener" title="https://barandogan.av.tr/blog/ceza-hukuku/ceza-avukatinin-islevi.html">Ceza Avukatı</a> • 2016 mayıs ayında saglıklı beslenme ve spor paylasımlarımı yapmak üzere sahşi instgram hesabı açtım. sadece bayan arkadaşlarımla paylastıgım bir sayfadır yenı_yıla_yeni_zeyno adında ancak 30.ocakta paylastığım resımlerımı <a href="http://iyot-damlasi.com/" rel="nofollow noopener" title="http://iyot-damlasi.com/">http://iyot-damlasi.com/</a> ACTİVE PLUS İYOT DAMLASI sayfasında ve SON HEDEF TV kanalında reklamında sahşi fotoğraflarımı instgram sayfamdan alarak sanki sattıkları ürünü kullanarak zayıflamısım gibi insanlara bilgi aktarılıp resımlerımı kullanıyorlar.fotograflarım tamamen izinsiz alınmıştır. firmayı aradım ıkaz ettım defalarca aradım ama karsımda dalgacı bır uslupla bızım alakamız yok denıldı yada yuzume telafon kapatıldı daha sonra ürünün üretici sahibi servet beye ulastım kendısıne fotografı attım ve durumda haberdar ettım yalnız benı daha cok yıpratarak uslupsuz ifadeler kullandı,para kopartmaya calısma gibi ifadeler kullanarak fotoğraflarımı aldıklarını yalanladılar ama halen ınternet sayfalarında ve son hedef tv reklamlarında fotograflarım kullanılıyor. BU sekılde ınsanları bu urunu kullanarak zayıflamısım gibi kandırarak ınsanların sağlıkları ile oynuyorlar.yakın çevrem ve arkadaşlarım tarafından büyük baskı altındayım annem ve babam çok üzgün bir kadın olarak vücudumu sergilemelerinden dolayı utanıyorum lütfen yardımcı olurmusunuz • Avukat bey ,
  Yaklaşık 6 ay önce alt komşum olan şahıs tarafından darp ve gasp edildim. Jandarmaya gidip şikayetçi oldum.o zamanlar yeni evlenmiş ve eşimin işi sebebiyle Ankara'da kalmakta idim.Olayın olduğu günden iki gün önce evime geldim. Evime geldiğim günün ertesi günü kadın saat 08,30 da balkon kapısının sinekliğini açtığım için şikayete geldi. Bir sürü ağza alınmayacak söz söyleyip gitti.İşlerimi saat 10 dan sonra yapmamı söyledi. Sonra da merdivenden gelip geçerken bana agza alınmayacak sözler söyleyip rahatsız etmeye başladı ve bende bunun görüntüsünü çekip şikayetçi oldum. Çünkü her merdivenden aşağı inişimde bunu tekrarlıyordu. Merdivenler onun camının önünden geçiyor. Merdiven dışardan geçen bir merdiven. Ben kayıtta hızlıca çöp dökmeye gidiyorum dönüşte de kadın bana hakaret ediyor. Üstelik gürültüde o zamanlar bulunduğumuz kampın inşaat halinde olmasından kaynaklanıyor. Düşünün taş kırma makineleriyle taş kırıyorlar. Bunun da görüntüleri var fakat bunu savcıya göstermeli miyim?Bu görüntüleri jandarmaya vermemiştim.Sadece kadının bana söylediği hakaretleri jandarmaya vermiştim.Savcı özel hayatın gizliliğinden dava açmış. Fakat daha sonra kadın yolumu kesip elimden telefonumu alıp beni darp ve gasp etmeye çalıştı. Şu durumda da ben mi haksız oluyorum? Lütfen bilgi verir misiniz? Ne yapmam gerek? okumanız dileğiyle.. • merhaba
  online bir oyundan tartıştığım kişi benim steam hesabımdaki bilgilerden yola çıkarak her türlü platformda benim hesaplarımı bulup bunları sosyal medyaya taşıdı ve adresini bulup onuda paylaşıcam diye tehdit ediyor bu bir suç teşkil eder mi bir cezası varmıdır acaba ? tartıştığım kişi takipçisi falan fazla olan biri büyük bir kitleye ulaşabiliyor. • Ben hastanede acil bölümünde çalışan güvenlik görevlisiyim Üç gün önce sorumlu hemşire benim hastanede kişisel bilgilere girip acilde hangi iğne ve ilaç yaptırdığımı alıp acilde hemşire ve doktorlara söyleyerek ;uyuşturucu bağımlısı bu ilaçları yaptırmış doktorlara ....diş ağrısı ve şiddetli karın ağrılarından dolayı doktorların bana vurdurduğu ilaç ...yasa dışı bişey yapmamışım çalmamışım usulsüzlük yapmamışım yazdırıp vurmuşlar ......ne yapmalıyım herkez bana tuhaf bakıyor konuşmuyorlar bilr ne yapmışım sanki Çok kötüü durumdayım bu kadına ne yapmalıyım ki içim sovusun • LÜTFEN CEVAP Evli olan Kız kardeşimin evli bayan arkadaşı kardeşime ,askıdaki haliyle ne olduğu belli olmayan bir geceliği giymesini o şekilde gormeyi istemiş kız kardeşim ise bayan bayana olduğu için ve arkadaş bildiği için saflikla içi gözüken geceligin altına atlet ve şort giyerek geceligi de giyerek göstermiş. Arkadaşi ise onun o şekil videosunu çekmiş ve eşine göstermiş bu durum gizliliğe ihlal suçuna girer mi • Merhaba
  Eskiden çok sevdiğim bir kişi vardı. Bu kişi yalnızca arkadaşımdı ve bu nedenle de ona o gün neler yaptığımı anlatıyordum. Bazen de resim, video falan atıyordum. Sadece benim değil diğer arkadaşlarımın da görüntüleri vardı. Görüntülerde sadece yüzler gözüküyordu. Bir süre sonra o kişinin benim hakkımda kötü şeyler söylediğini duydum ve o gün ona mesaj yazmayı bıraktım. Ama bu sefer bana kızdı ve beni gizlice tehdit etmeye başladı. Attığım resim, videoları herkese (arkadaşlarım dahil) gösterecekmiş. Eğer paylaşırsa acaba hangimiz suçlu duruma düşeriz? İkimiz de suçlu muyuz? • Merhaba 2 hafta önce işyerinde bi olay yaşadım yardımcı olur musunuz yönetici fotoğraf cekicem diye telefonumu aldı daha sonra eşimle olan yazismalari okumuş ve müdüre anlatmış sonra bir kişiye daha bu durumda tek taraflı iş feshi yapsam alacaklarımi alabilirmiyim kurumsal bir firmada çalışıyorum • Merhaba avukat bey. Benim bi erkek arkadasim oldu. Neredeyse uç yıllık bir birlikteligimiz var. Bu sure zarfında benm fotoğraflarıyla beni tehdit etti ayrıldığımız dönemlerde. Bunu aklen gorurse ne olacak hatta dur yollimde ne olacağını görelim dedi. Hep bu şekilde geçti yıllar boyun egdim.. İstemeye geldiler gittiler ve babam karşı geldi. Babamı aradı erkek arkadasm ve kavga etmeye başladılar senin ciğerini yakacagim o kızı size yedirmeyecegim fotoğrafları internette paylaşacağım ne yasadysam yaşayacaksınız benim kim olduğumu göreceksiniz. Diye tehdit etti. Ve beni işten çıkardılar. Daha sonra beni farklı bir numaradan tehdit etti cezami çekeceğini ve ne yasattiysan yapacaksn fotonu ve videolarını herkes görecek dedi. Aradan zaman geçti ben intihar ettim ve ayrldk. Kendime geldkten bir hafta sonra msj attı ve fotomu vatsap üzerinden paylaşmaya başladı. Zar zor ikna ettim. Mecburen ailemi ikna edip onunla evlenmek zornda kaldım ikna edemessem herşeyi herkes öğrenecek evinin önüne poster yapio asicam dedi. Ve bana yapmadgm tek bisey kaldi kaç dedi onu bile kabul ettim. Sırf paylaşmasın diye. Ve şimdi de bi kaç gün önce beni aradı ve tehdit etti ayrıldık ve herkese herşeyi göstereceğini söyledi her ayrkdgmzda bunu soyluor beni tehdit ediyor. Psikolojimi bozdu. Ne dediysem yapmak zorunda kaldım. Attığı mesajlarm bazıları duruor. Ve biz konuşurken ses kaydı almış onu da laylasacagini söyledi goruntulu konuşurken ekran fotolarimi almış her turlu şey var elinde ve laylasacagini soyluor. Ne yapmalıyım ve bunun cezası ne olur. Foto ve videolari malesef ki ellermle verdim. Ama vermedigim zamanlarda bağırıp vagrp kufr ediorsn ve olacakları gor deyip tehdit ediyor bende tehdit etmesin birşey yapmadım diye o söylemedn bazen o aoyledgnde hemen yolluyorum onun istediği gibi biri oldum istediği tarzda konuşuyordum. Bu durumda ne yapmam lazm bilmiyorum. Şikayet etsem ceza alirmi almazmi bilmiyorum. Yardımcı olur musunuz lutfenn. • Merhaba bana 1 ay önce bir kadın esimi arama vb ahlaksiz tarzinda şeyler yazdi facebook uzerinden.brn esiniz kim falan yazinca kadin pardon dedi engelledi bende ustunde durmadim ogretmenim sadece okul mudur yardimcisina gosterip boyle bir ogrenci varmi dedim yok dendi .esinin ismi nurettinmis. Sonra bir ay gecti bugunde okuldan samimi bir arkadasima bir erkek (sözde), instagramdan beni uyarmasini arkadasinin esinin de benim derya diye bir komsumu ben sanip caddede dövdüğuñü benim adim adresim ailemin ailemin is yerlerinin bilindigini benimle yasadiklarinii vs herseyin aldatilan kadinda oldugu beni kocasiyla bastigini vb söylemis uyaracakmis kocasinin pesini birakacakmisım.neyse polise gittim haftasonu oldugu icin sikayette bulumdum tehdit iftira hakaret var diye.sorum şu olacak polis memurlari benden hts kayitlarinin incelenmesi icin izin istediler bu kayitlari facebook şirketine basvurulurmus onlar yollarmis. kadinin IP sinin tespiti icin kocasida sözde polismis hani aciga ciksin diye.butun herseyin gorunur dediler bende onay verdim ama sonradan aklima şu takildi arkadaşlarımla erkek arkadaşımla olan özel konuşmalarım fotoğraflarım videolarim.1.Sorum şu facebook savciliga sadece benim kadinin kocasiyla iliskim varmi diye ve kadini tespit etmek icin bakar degilmi? 2. Yani Konustugum özel konuşmalar fotoğraflarım ifşa edilip memuriyetime zarar gelirmi cunku onlarin kadinla veya bahsettigi kocasiyla yani konuyla alakasi yok. • Merhaba bugün telefonumu samsung teknik servise verdim eve geldiğim de whatsapima girilmis olduğunu gördüm arayıp sorduğum da dokunmatik testi yapıldığını ve yanlışlıkla girilmis olabileceğini söylediler ama bana çok saçma geldi sonuçta özel hayat ihlal ıner giriyor bu fa bana bu konu hakkın da yardımcı olur musunuz ? • kendi başlığımı nasıl açabilirm • merhaba üniveriste de hocalr tarafından mobbınge uğratıldım özel hayatımı araştırmaya başladılar ne yapmam gerekeir somut kavram üstüme çullandılar tabiri caizse yardım edin lütfen çok zor çaresizlik • Peki ben yurtta kalıyorum bizim bu yurtta bize arkadaslarimiz tarafindan hediye edilen eşyalara el konuldu yani Müdürümüz tarafından alındı ve geri vermiyorlar vermek zorunda degillermi neden vermiyor ben bana ait özel eşyalarima dokunulmasini istemiyorum ve özel hayatın gizliliği diye bir maddemız var ama yurt müdürü bilmiyor galiba çünkü uymuyor egerki ben şikayet edersem bana bu konuda yardımcı olurlarmi benim kisisel esyalarimla başkalarının benden İzinsiz fotoğraf çekilmesi de bu suça sizce ortakmidir...