Aynı işyerinde çalışan işçiler birbirine tanıklık yapabilir mi? • Aynı işyerinde çalışan 7 işçi arkadaşımla işten çıkarıldık. İşveren kıdem ve ihbar tazminatımızı ödemiyor. Fazla çalışma alacağımızı da kesinlikle kabul etmiyor. Arabuluculuk yoluna başvurduk, bir anlaşma olmadı. İş mahkemesine dava açmayı düşünüyoruz. Ama işten çıkarılan biz işçilerin birbirimiz dışında tanığı yok. Hepimiz hem işverene dava açıp hem birbirbirimize tanık olabilir miyiz? • Maalesef, Yargıtay 2018 yılında eski içtihatlarından döndü. Artık aynı işverene karşı dava açan işçiler başka delil yoksa birbirine tanıklık yapamayacak. İşçilerin kıdem ve ihbar tazminatı, fazla mesai ücreti, tatil ücreti vb. tazminat ve alacak davalarında birbirleri lehine yaptıkları tanıklık geçersiz sayılarak delil olarak kabul edilmeyecektir.

  Aynı İşyerinde Çalışan ve İşverene Dava Açan İşçiler Birbirine Tanıklık Yapabilir mi?

  YARGITAY 9. HUKUK DAİRESİ

  Esas:2015/20572 Karar: 2018/1190
  Tarih: 24.1.2018

  Davacı, kıdem tazminatı ile fazla mesai ücreti, hafta tatili ücreti, yıllık izin ücreti, bakiye yemek ücreti, ulusal bayram ve genel tatil ücreti alacaklarının ödetilmesine karar verilmesini istemiştir. Davacı işçi iş akdini alacakları ödenmediği için haklı olarak feshettiğini iddia ederek fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti,hafta tatili, yemek farkı ve bunlara bağlı olarak kıdem tazminatı istemiştir.

  Davalı işveren devamsızlık savunmasında bulunmuştur.

  Mahkemece davacının fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ve bunlara bağlı olarak kıdem tazminatı alacakları hüküm altına alınmış hafta tatili talebi ve yıllık ücretili izin alacağı reddedilmiştir. Davacı haklı feshe dayalı olarak belirttiği fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücret alacaklarının ödenmemesi iddiasını tanık ile ispatlamıştır. Aynı gün temyiz incelemesi yapılan dava dosyalarında davacıların birbirlerine tanık oldukları ve hesaplamaların tanık beyanlarına dayanılarak yapıldığı anlaşılmıştır.

  Davacılar aynı işyerinde beraber çalışan ve aynı sebeple hak talep eden kişiler olup doğrudan doğruya menfaat birliği içerisindedirler. Bu sebeple tanıklık beyanlarına itibar edilemez. Başkaca delilde sunulmamıştır. Bu sebeple davacının ispatlanamayan fazla mesai, ulusal bayram ve genel tatil ücreti, yemek ücreti farkı alacakları ile bu alacaklara bağlı kıdem tazminatının reddi gerekirken yazılı şekilde karar verilmesi hatalı olup bozmayı gerektirmiştir.