Miras nedeniyle tenkis davası açma hakkım var mı?  • Geçen hafta babam vefat etti. Babam tüm malvarlığını ikinci eşinden olna çocuğuna vasiyetname yoluyla bırakmış. Yasal hakkım nedir? Miras payımı nasıl koruyabilirim?  • Altsoyun mirasta bir saklı pay hakkı vardır. Mirasbırakan vasiyetname yoluyla saklı paya müdahale edemez. Saklı payınızı korumak için tenkis davası açabilirsiniz.

    Çocukların Mirasta Saklı Pay Hakkı

    Miras bırakanın altsoyu için yasal miras payının yarısı (1/2’si) saklı pay olarak kabul edilir. Örneğin, ölümünden sonra mirasçı olarak üç çocuğu ve eşi kalan miras bırakan (muris) tüm malvarlığını vasiyetname yoluyla eşine bıraksa dahi paylaşım mirasçıların saklı payı dikkate alınarak yapılacaktır. Bu durumda her bir çocuğun yasal miras payı 1/4’tür, her bir çocuğun saklı pay oranı da 1/2 olduğundan, muris (miras bırakan) tüm malvarlığını eşe bıraksa dahi her bir çocuğun mirasın 1/8’i oranında miras hakkı vardır, muris (miras bırakan) bu saklı paya dokunamaz. Somut örneğimizde, miras bırakan, tüm malvarlığını eşine bırakmasaydı her biri 1/4 oranında yasal miras hakkına sahip olabilecek çocuklar, murisin tüm malvarlığını eşine bırakması halinde 1/8 oranında mirasta pay sahibi olacaktır.