Vatan haini demek hakaret suçu sayılır mı?  • Merhaba;
    Ben lise öğrencisiyim. Sınıfta öğretmen kendisinin insiyatif kullanarak dersten geçirdiği kişiler için “Vatan Haini” ithafında bulunmuştur. Bu ithaf hakaret sayılır mı? Sayılırsa cezası nedir?
    Teşekkür ederim.  • Hakaret suçu, onur, şeref veya saygınlığını rencide edecek somut bir fiil veya olgu isnat edilmesiyle veya sövme yoluyla kişinin onur, şeref veya saygınlığına saldırılmasıyla oluşur.

    Somut bir kişiye yöneltilerek söylenen "vatan haini" ithamı hakaret suçu oluşturur.