Bir iş için verilen paranın, başka bir yere kullanılması • Merhaba . X bir yetkili serviste danışmanlık yapmaktayım . Bir müşterimiz aracına sıfır motor getirtmek için 80.000 TL üzerine benimle firma sahibi bilgisinde anlaşmıştır. Tüm görüşmeler telefonda benim üzerinden sürmüştür. İş çıkışına yakın yazışma üzerine mağdur benden İban nosu istemiştir. İş çıkışı olduğu için ve bende de iş yeri İban olmadığı için şahsıma ait ibanı verdim. İçinde bulunduğum borç batağı yüzünden eşim evi o sıralar çocuğumu da alıp terk etmiştir . Bu para da hedsabıma gelince birden aklıma düştü . belli kısmı ile borçları kapadım . diğer kısmı ile parayı toparlamak istedim fakat beceren edim. Mağdur kişi ile görüşüp ses kayıtlarıda alarak uzlaşmak istedim fakat buna yanaşmadı . iş yerine söyle halletsinler yoksa adları çıkar dedi . bende firmanın bundan bilgisi yok , olay tamamen kendi bünyemde gelişti dedim.
  Firmam bundan zarar görür mü ? Bu durum da süreç nasıl olmalı ? Suçum nitelikleri nelerdir ? Nasıl bir ceza alırım ?
  Teşekkürler • Olay anlatımınıza göre güveni kötüye kullanma suçu işlenmiş görünüyor.

  Güveni kötüye kullanma suçunun cezası şu şekildedir:

  5237 sayılı TCK Madde-155

  (1) Başkasına ait olup da, muhafaza etmek veya belirli bir şekilde kullanmak üzere zilyedliği kendisine devredilmiş olan mal üzerinde, kendisinin veya başkasının yararına olarak, zilyedliğin devri amacı dışında tasarrufta bulunan veya bu devir olgusunu inkar eden kişi, şikayet üzerine, altı aydan iki yıla kadar hapis ve adlî para cezası ile cezalandırılır.

  (2) Suçun, meslek ve sanat, ticaret veya hizmet ilişkisinin ya da hangi nedenden doğmuş olursa olsun, başkasının mallarını idare etmek yetkisinin gereği olarak tevdi ve teslim edilmiş eşya hakkında işlenmesi halinde, bir yıldan yedi yıla kadar hapis ve üçbin güne kadar adlî para cezasına hükmolunur.