miktar sebebiyle kesin olarak verilmiş menfi tespit davası kararının icrası  • Asliye hukuk mahkemesi miktar sebebiyle kesin karar veriyor ve bu kararı tarafların yüzüne karşı veriyor. Gerekçeli karar hazır fakat taraflara tebliğe çıkmadı gerekçeli kararda belirtilen rakamları kararın kesin olması sebebiyle doğrudan takibe konulabilir mi? Kesin karar için kesinleşme şerhine ihtiyaç var mıdır?