TCK 53/1  • .... 1-Şüphelinin eylemlerine uyan sevk maddelerince cezalandırılmasına,2-TCK md 53/1 gereğince belli hakları kullanmaktan geri bırakılmasına,3-CMK 325/1 maddesi uyarınca tüm yargılama giderlerinin şüphelinin üzerine bırakılmasına karar verilmesi kamu adına talep ve iddia olunur
    Soruşturmadan sonra böyle bir iddianame tebliğ edildi şimdi ben TCK 53 /1 mad haklardan yoksun mu bırakıldım önceden 5 ay hakaretten HAGB aldıydım şimdide en fazla 6 ay adlı para cezası alırım bu ne anlama geliyor