1/2'şer tapu ile alınmış evin paylaşımı  • Evlilik birliği içinde kredi ile alınıp 1/2şer oranda tapuya tescil edilmiş evin akıbeti ne olur? Boşanma tarihinde evin yüzde 25lik bir kısmının kredi borcu devam etmekteydi ve bu kalan kısımı da kredi mükellefi eş diğer eşin de katkısıyla ödedi. Şu an kredi mükellefi olan eş tüm ödemeyi birikimi ve düğünde takılan ziynet esyalarını da bozdurarak kendisinin yaptığını ama 1/2sini gördüğü baskı sonucu (kesinleşen boşanma kararında böyle bir baskı tehdit yok) eşinin üzerine tescil ettirdiğini iddia ediyor ve eşinin payı üzerinden de katkı payı talep ediyor. Araştırdığım kadarıyla boşanma dava tarihi sonrası yapılan ödemelerin iadesine aile mahkemesi değil asliye hukuk mahkemesi bakıyor, yargıtayın bu yönde bir kararını okudum, öte yandan yargıtay, 3. Kişilerden satın alınıp eşler arasında 1/2şer oranda tapu tescili yapılan evlerde, eşlerin evlilik birliği içinde mal paylaşımını kendilerinin yaptığını kabul etmiş ve aile mahkemesinin görevsiz olduğuna hükmetmiş. Bu bahsettiğim kararlar yaklaşık 5 yıllık. Bu davaya bakmaya aile mahkemesi yetkili midir? 1/2'şer tapuyla alınmış konut konusunda elinizde yeni yargıtay kararı mevcut mudur?  • Boşanma davasının açılmasıyla edinilmiş mallara katılma rejimi tasfiye edilmiş olur. Fazladan yaptığınız kredi ödemesi evlilik içindeki döneme ait değil, mal rejimi tasfiyesinin başlangıç anından sonra yaptığınız her türlü ödeme kişisel bir alacak davasına konu olabilir. Görevli mahkeme ise Asliye Hukuk Mahkemesi olarak düzenlenmiştir.