Temyiz edilemeyecek Bam kararları  • Merhabalar
    İlk derece mahkemesince beraat kararı alınmış ve savcı tarafından yapılan istinaf başvurusu bam tarafından esastan reddedilmiş kararların 10 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçlar yönünden temyiz edilemeyeceği cmk m. 286 da hüküm altına alınmıştır. Kanunda bahsedilen 10 yıla kadar hapis cezasını gerektiren suçların istisnası var mıdır ? Yine burada bahsedilen 10 yıl hesaplanırken suçun temel cezasına mı bakılır yoksa artırım nedenleri dikkate alınır mı ? Kısacası cmk m286/2-g’ye ilişkin bir istisna var mıdır ve bu maddede geçen 10 yıllık hapis cezasını gerektiren suçlar hesaplanırken kanunda belirlenen temel ceza mı dikkate alınır?? Saygılarımla