Maddi ve Manevi Tazminat Davasından Kazandığım Tazminatı Nasıl Tahsil Ederim?  • Merhaba, ben bir şahsa karşı açtığım maddi ve manevi tazminat davasını kazandım. Fakat şu anda adamın üstüne hiç bişeyi mal, maaş vs bişey yok. Alacağımı nasıl tahsil edeceğim. Tazminat davasını kazandım ama tahsil edemiyorum.  • Maddi ve manevi tazminat davası nedeniyle hükmedilen tazminat bedelinin ödenmemesi halinde icra takibi yapılır. İcra takibinden sonuç alınamaması halinde maddi ve manevi tazminatın tahsili için özel bir usul yoktur. Yani manevi tazminatın ödenmemesi nedeniyle borçluya hürriyeti kısıtlayıcı bir cezai yaptırım uygulanamaz. Maddi ve manevi tazminat davası nedeniyle mahkemin verdiği kararı 10 yıllık zamanaşımı süresi içinde icraya koyarak borçlunun malvarlığı olduğunda alacağınızı tahsil edebilirsiniz.