İhraç kararının orantısız ceza nedeniyle iptal edilmesi  • aynı konudan dolayı savcılık takipsizlik kararı olmasına rağmen hakkımda ihraç kararı verilmiştir. idare mahkemesi iptal etmiştir. karada orantısız ceza denilmiştir. iptal üzerine idare sadece savunma alarak aylıktan kesme cezası vermiştir.
    1-tekrar soruşturma yapılması gerekmez mi?
    2-disiplin amirine yani okul müdürüne soruşturma dosyası tebliğ edilmesi gerekmez mi?
    bu konuda bilgi verebilir misiniz. saygılarımla