İş yerinde gizli kamera kaydı yasal mı? • Merhaba ben özel bir şirkette çalıyorum idari ofis kısmında 3 kişiyiz (2 bay 1 bayan) ama sadece benim masamı gören bir gizli kamera gördüm ve bu beni çok rahatsız ediyor şikayet etmek istiyorum ama firma büyük bir firma korkuyorum bir bayanın masanın karşına gizli kamera konması yasalmı şikayet etsem bir cezası varmı lütfen yardımcı olurmusunuz? • İşçiye bildirim yapıp açık rızası alınmadan işyerinde gizli kamera ile çekim yapılması hukuka aykırıdır.

  Gizli yapılan tüm kayıtlar suç teşkil eder. Suç duyurusunda bulunmanız halinde kamerayı oraya koyan kişiler hakkında özel hayatın gizliliğini ihlal suçu nedeniyle soruşturma başlatılır.

  Suç duyurusunda bulunurken mahkemeden arama kararı alınarak işyerinin aranmasını talep edin. Fail, aşağıdaki kanun maddesiyle cezalandırılacaktır:

  Özel hayatın gizliliğini ihlal

  Madde-134(1) Kişilerin özel hayatının gizliliğini ihlal eden kimse, bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. Gizliliğin görüntü veya seslerin kayda alınması suretiyle ihlal edilmesi halinde, verilecek ceza bir kat artırılır.

  Gizli çekim yaparak elde ettiği ses ve görüntüleri üçüncü kişilere göstermesi halinde ayrıca aşağıdaki hüküm gereğince cezalandırılacaktır:

  Madde-134(2) (Değişik: 2/7/2012-6352/81 md.) Kişilerin özel hayatına ilişkin görüntü veya sesleri hukuka aykırı olarak ifşa eden kimse iki yıldan beş yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır. İfşa edilen bu verilerin basın ve yayın yoluyla yayımlanması halinde de aynı cezaya hükmolunur.

  Gizli çekilen ses ve görüntü kayıtları, hukuka aykırı delil niteliğindedir. Hukuk davalarında, örneğin işverene karşı açtığınız iş davalarında delil olarak kullanılamazlar.