Polis ekip kaydinin silimesi



  • Sevgili avukat arkadaşlar benim hagb dosyam vardi hirsizlik tan. Beş yillik yasal surem doldu davam düştü il emniyete GBT silinme istedim sildi diye yazdılar ama Polis kayıtlarında hala tutulmaktadır bunun için emniyete bir daha dilekçe yazdım ve böyle bir şey gördüm polnet kayıtlarında tutuluyor mis bunun yasal dayanağı var mi acaba nasil bir YOL izlemeliyiz ne yapmalıyım bunun silinme koşulu var mi acaba Cumhurbaşkanlığı İletişim Merkezine (CİMER) yapmış olduğunuz tarih ve sayılı dilekçe kanunu kapsamında değerlendirilen başvurunuza istinaden yapılan incelemede;
    EPolismniyet Genel Müdürlüğü Merkez ve Taşra Teşkilatı Arşiv Yönetmeliği'nin "Elektronik Ortama Kaydedilen Malzemeler" başlıklı 29'uncu maddesi 1'inci fıkrasında "Birimler, hizmetin daha verimli, sağlıklı ve süratli şekilde yerine getirilmesi amacıyla teknolojik gelişmelere paralel olarak bünyelerinde bulunan malzemeleri, mikrofilm veyahut elektronik ya da dijital ortama aktararak muhafaza edebilirler. Ancak, bu durumda malzemelerin asıllarının muhafazasına devam edilir. Bu ortama kaydedilen veya bu ortamlarda teşekkül eden verilerin silinmesini, kaybolmasını önlemek, devamlılığını sağlamak amacıyla bir kopyası CD, disket veya benzeri kayıt ortamlarına aktarılmak suretiyle yedeklenir." hükmü mevcuttur. Ayrıca, söz konusu Yönetmelik'in "Malzemelerin Muhafaza Edileceği Arşiv ve Saklama Süresi" başlıklı 8'inci maddesi 4'üncü fıkrasında "Malzemeler, listede belirtilen süre kadar bulundukları arşivde muhafaza edilir..." hükmü yer almaktadır. Yönetmelik'in 5'inci maddesine göre hakkınızda yapılan adli tahkikatın saklama süresinin 20 (yirmi) yıl olduğundan, süresi dolmayan kayıtların silinemeyeceği ve imha edilemeyeceği anlaşılmaktadır.
    Bilgilerinize rica ederiz.