İnfaz Kanunu Madde 81  • İnfazı Engelleyecek Hastalık Hâli

    İnfaz Kanunu Madde 81

    (1) Kurum hekimi veya görevli hekim tarafından yapılan muayene ve incelemeler sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirmesine engel olabilecek hastalığı saptanırsa durum, kurum yönetimine bildirilir.
  • İnfaz Kanunu Madde 81 Gerekçesi

    Madde, kurum tabibi veya görevli tabibin önemli bir ödevini belirtmektedir. Kurum tabibi muayene ve incelemeleri sonucunda hükümlünün cezasını yerine getirebilmesine engel olabilecek bir hastalığını, söz gelimi bir akıl hastalığına veya diğer bir hastalığa yakalandığını saptadığında durumu derhal kurum yönetimine bildirecektir.

    Bu bildirim üzerine yönetim, gereken işlemlere hemen girişecektir.