Koşullu salıverme  • Mrb Avukat Bey,koşullu salıverme süresi içinde 2.bir suç işlenmesi nedeniyle hapis cezasının kesinleşmesi halinde,
    1-)2.suç için bir daha bu haktan yararlanabilir mi ?
    2-)koşullu salıverme ve denetimli serbestlik için süre hesaplanmasında, koşullu salıverme kararının geri alınması nedeniyle geriye kalan süre göz önünde bulundurulur mu ?
    Paylaşımlarınizdan dolayı ayrıca tesékkur ederim.