İnfaz Kanunu Madde 38 • Disiplin Cezaları ve Tedbirleri

  İnfaz Kanunu Madde 38

  (1) Çocuklar haricindeki hükümlüler hakkında uygulanabilecek disiplin cezaları ağırlık derecesine göre şunlardır:

  a) Kınama.

  b) Bazı etkinliklere katılmaktan alıkoyma.

  c) Ücret karşılığı çalışılan işten yoksun bırakma.

  d) Haberleşme veya iletişim araçlarından yoksun bırakma veya kısıtlama.

  e) Ziyaretçi kabulünden yoksun bırakma.

  f) Hücreye koyma.

  (2) Toplu, bedensel, zalimane, insanlık dışı veya küçültücü cezalar disiplin cezası olarak uygulanamaz.
 • İnfaz Kanunu Madde 38 Gerekçesi

  Hükümlülerin, ceza infaz kurumlarında güvenlik ve disiplinin sağlanması, sürdürülmesi için uyulması gerekli kural ve emirlere kusurlu olarak aykırı davrandıklarında, eylemlerinin niteliği ve ağırlık derecesine göre haklarında uygulanabilecek disiplin cezaları maddede altı bent hâlinde sayılmıştır.