İnfaz Kanunu Madde 27 • Sağlığın Korunması Kurallarına Uyma

  İnfaz Kanunu Madde 27

  (1) Hükümlü, sağlığının korunması ve salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli ve alınmış tedbirlere uymak, kişi sağlığı için tehlike doğuran durumları gecikmeksizin kurum yönetimine bildirmek, kendi ve içinde yaşadığı ortamın temizliğine uygun davranışlar göstermek zorundadır.

  (2) Hükümlü, hem kendi, hem de diğer hükümlülerin sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçınmakla yükümlüdür.
 • İnfaz Kanunu Madde 27 Gerekçesi

  Bu madde ile, 26 ncı maddede açıklanan genel yükümlülüğün yeterince yerine getirilmesini sağlamak üzere, hükümlüye düşen ödevler belirtilmektedir. Ödevler şunlardır; Hükümlü:

  a) Sağlığını koruyacaktır.

  b) Salgın hastalıkların önlenmesi için gerekli ve alınmış tedbirlere uyacaktır.

  c) Sağlık için tehlike doğuran durumları gecikmeksizin kurum yönetimine bildirecektir.

  d) Kendi ve içinde yaşadığı odanın temizliğine uygun davranışlar içinde bulunacaktır.

  e) Kendi ve diğer hükümlülerin beden ve ruh sağlığını tehlikeye düşürebilecek eylemlerden kaçınacaktır.